English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Ekonomikas un vadības fakultāte
20.04.2004
Konference "Tautsaimniecības attīstība ES: problēmas un risinājumi"

Konference "Tautsaimniecības attīstība ES: problēmas un risinājumi"

Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas fakultāte 2004.gada 28.maijā organizē 6.studentu un docētāju zinātniski praktisko konferenci TAUTSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA ES: PROBLĒMAS UN RISINĀJUMI

Pieteikšanās konferencei:
Pieteikties Ekonomikas fakultātes katedrās līdz 2004.gada 21.maijam, aizpildot reģistrācijas anketu

Zinātnisko rakstu publicēšana:

 • Zinātniskie raksti iesniedzami Finanšu un grāmatvedības vadības katedrā Aijai Čerpinskai līdz 28.05.2004. elektroniskā veidā (disketē) un vienu eksemplāru izdrukātu. Studentiem ziņojuma teksts obligāti saskaņojams ar zinātnisko vadītāju !
 • Konferences zinātnisko rakstu krājumā tiks publicēti tikai konferencē lasītie ziņojumi, kas atbilst rakstu noformēšanas prasībām.

Prasības zinātnisko rakstu noformēšanai:

Tehniskās prasības:
 • rakstu apjoms līdz 5 lappusēm (A4 formāts).
 • MS Word fails,
 • fonti: Times New Roman,
 • intervāls: Single,
 • teksts: 12 pt, Normal,
 • atkāpes: no augšas, apakšas un labās puses - 2 cm, no kreisās – 3 cm,
 • diagrammas, formulas un tabulas (10 pt, Normal), ievietot attiecīgajā vietā tekstā.

Raksta struktūra:

 • pilns autora vārds, uzvārds
 • raksta nosaukums latviešu un svešvalodā (angļu vai vācu)
 • anotācija svešvalodā (angļu un vācu) un latviešu valodā
 • ievads
 • iztirzājums
 • rezultāti
 • literatūras saraksts

 

Laipni lūdzam!

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv