English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Studentu dzīves aktualitātes
21.12.2011
Studenti – senatori!

Studenti – senatori!

10. un 11. decembrī Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) norisinājās Latvijas Studentu apvienības (LSA) rīkotais „Senatoru seminārs 2011”, kura laikā studentiem bija iespēja uzlabot savas zināšanas par lēmumu pieņemšanu augstākās izglītības iestāžu Senātos, iemācīties argumentēt savu viedokli un piedalīties debatēs.

„Senatoru seminārā 2011” piedalījās pārstāvji no dažādām Latvijas augstskolām un universitātēm, tostarp arī no Rēzeknes Augstskolas – Humanitāro un juridisko zinātņu studiju programmas „Filoloģija” 1. kursa studentes, pašpārvaldes aktīvistes Evita Kozule un Ausma Sprukte.

Seminārā jaunieši ieguva zināšanas par studentu pārstāvniecību lēmējinstitūcijās un akadēmiskajiem jautājumiem universitātēs, valsts un starptautiskā mērogā.

LSA rīkotā semināra dalībnieki pildīja arī dažādus praktiskos uzdevumus par augstskolas Senāta darbību, senatoru tiesībām un pienākumiem, jautājumu saskaņošanu un ierosināšanu Senātā un studentu-senatoru sadarbību ar studējošo pašpārvaldēm.

Jaunietes iegūtās zināšanas cer izmantot arī praksē tepat Rēzeknes Augstskolas Senātā un ir priecīgas par paveikto, jo nedēļas nogale tika pavadīta, aktīvi strādājot, mācoties un iepazīstot citus Latvijas studentus.

Senatoru seminārs ir tradicionāls LSA seminārs, kas koncentrējas uz jauno studentu-senatoru izglītošanu, motivēšanu un iesaistīšanu savas augstskolas aktīvā Senāta darbībā. Tas tiek rīkots kopš 2002. gada ar mērķi vienot Latvijas augstskolu studentus-senatorus, lai apmācītu tos, kas nesen kļuvuši par senatoriem, dalītos pieredzē un radītu jaunas idejas studentu iesaistes augstskolu darbībā attīstīšanai. Senatoru seminārs jau otro gadu norisinājās LLU telpās.

Ausma Sprukte un Evita Kozule, 1.HFB

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv