English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Studentu dzīves aktualitātes
09.05.2012
Pilnveidos prasmes uzņemt un atbalstīt trešo valstu skolēnus un studentus

Pilnveidos prasmes uzņemt un atbalstīt trešo valstu skolēnus un studentus

Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Kultūras ministriju, Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda ietvaros īsteno projektu „Integrācijas veicināšanas atbalsta sistēmas izveide trešo valstu valstspiederīgajiem jauniešiem” Nr.IF/ 2010/1.3./01. Tā laikā ir izstrādāta trešo valstu valstspiederīgo jauniešu – skolēnu un studentu, kuri Latvijā ieradušies no Krievijas, Turcijas, Ukrainas, Nigērijas, Pakistānas un citām valstīm, integrācijas veicināšanas programma. Programmas mērķis ir paaugstināt kultūrkompetenci un vairot iecietību skolēnu pašpārvalžu dalībniekos, direktoru vietniekos audzināšanas darbā, un jaunatnes lietu speciālistos, kas ir iesaistīti vai varētu būt iesaistīti atbalsta un neformālās izglītības pakalpojumu sniegšanā trešo valstu valstspiederīgajiem jauniešiem. Programmā ir iekļautas starpkultūru dialoga un starpkultūru kompetences veidošanas un attīstīšanas aktivitātes, lai panāktu efektīvu komunikāciju un izpratni starp cilvēkiem, kas pārstāv dažādas kultūras.

Ņemot vērā to, ka tāda programma Latvijā jaunatnes politikas mērķauditorijai līdz šim nav izstrādāta, nepieciešams pārbaudīt praksē tās lietderību un kvalitāti. Programmas aprobācijas semināri notiks

  • ·2012.gada 18.-19. maijā, Rīgā*, „CITY HOTEL TEATER”, Bruņinieku 6,
  • ·2012.gada 25.-26. maijā, Talsos*, Hotel „Talsi”, Kareivju iela 16,
  • ·2012.gada 1.-2. jūnijā, Jelgavā*, Hotel „Jelgava”, Lielā iela 6,
  • ·2012.gada 8.-9. jūnijā, Madonā*, Hotel „Madona”, Saieta laukums 10,
  • ·2012.gada 15.-16. jūnijā, Rēzeknē*, Hotel „Latgale”, Atbrīvošanas aleja 98.

Uz semināriem aicināti skolēnu pašpārvalžu pārstāvji, direktoru vietnieki audzināšanas darbā un jaunatnes lietu speciālisti. Seminārus vadīs biedrības „NEXT” dalībnieki

(http://www.nextyouth.org/about/)

Semināros plānots apspriest starpkultūru saskarsmes un starpkultūru izglītības jautājumus, aplūkot pozitīvas saskarsmes piemērus daudzkultūru sabiedrībā. Dalībnieki mācīsies, kā veiksmīgāk komunicēt ar dažādu kultūru pārstāvjiem. Kopīgi tiks pārrunāti migrācijas procesi Eiropā un Latvijā, dažādība Latvijā, treneru un dalībnieku praktiskā pieredze. Lomu spēles padarīs darba procesu atraktīvāku, un rezultātā visi dalībnieki iegūs darba dzīvē noderīgas prasmes.

Semināru laikā plānots attīstīt dažādu iestāžu pārstāvju un dažādu paaudžu sadarbību, radīt neformālu tīklu, kas savstarpēji varēs apmainīties ar aktuālo informāciju, pieredzi un zināšanām arī turpmāk pēc projekta īstenošanas. Aprobācijas fāzē darbinieki un skolēni būs apmācīti un savu kompetenci varēs izmantot ne tikai savā ikdienas darbā, rādot piemēru citiem kolēģiem, bet arī nodot tālāk –draugiem, paziņām, ģimenei.

„Esi atvērts pasaulei un pārmaiņām, piedalies semināros!”, aicina projekta komandas pārstāve, starpkultūru izglītības trenere Marina Milaša.

Reģistrācija uz semināriem: tālr.26410869, santa.aprupe@inbox.lv, Santa Aprupe, projekta 1.aktivitātes vadītājas asistente

Papildu informācija: Liesma Ose, projekta vadītāja, tālr. 26498654, liesma.ose@gmail.com; Marina Milaša, projekta 1.aktivitātes vadītāja, tālr. 29956962, marinam@inbox.lv.

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2010.gada programmas projekts „Integrācijas veicināšanas atbalsta sistēmas izveide trešo valstu valstspiederīgajiem jauniešiem” līguma Nr.IF/ 2010/1.3./01

Projekts tiek īstenots Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2010.gada programmas ietvaros ar Eiropas Savienības (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%) finansējumu.

 

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv