English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Studentu dzīves aktualitātes
31.05.2012
Rēzeknes Augstskolas studenti piedalījās apmācībās Rumānijā

Rēzeknes Augstskolas studenti piedalījās apmācībās Rumānijā

No 24. aprīļa līdz 5.maijam Rumānijas pilsētā Iasi Valodu un kultūru centru „Pasaule mūsu mājās”, Rēzeknes Augstskolu un Latviju pārstāvēja un prezentēja divi Rēzeknes Augstskolas (RA) studenti: otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Uzņēmējdarbība” (tūrisma uzņēmumu vadītāja specializācija) 4. kursa students Edijs Ķeirāns un akadēmiskā maģistra studiju programmas „Filoloģija” 1. kursa studente Līna Garanča.

Neformālā izglītība ir jebkura ārpus formālās izglītības organizēta jauniešus izglītojoša darbība, kas papildina formālajā izglītībā iegūtās zināšanas ar prasmēm, iemaņām un praktisku pieredzi, kas nepieciešama ikvienam sociāli un ekonomiski aktīvam cilvēkam. Tā balstīta uz aktīvu mācīšanos darot to, kas patīk un liekas interesants. Jaunatnes neformālās izglītības galvenais mērķis ir veicināt un atbalstīt jauniešu personības attīstību.

Eiropas Savienības neformālās izglītības programma „Jaunatne darbībā”, sadarbojoties ar Eiropas Savienības dalībvalstu organizācijām, katru gadu organizē vairākus apmācību kursus jauniešiem, lai motivētu tos iesaistīties brīvprātīgajā darbā, attīstītu līderības prasmes un ļautu jauniešiem iegūt kā teorētiskās, tā praktiskās zināšanas.

RA Ekonomikas un vadības fakultātes dekāne Iveta Graudiņa, kura jau vairākkārt apliecinājusi savas spējas, aktīvi iesaistoties projektu īstenošanā ERASMUS programmas ietvaros, atbalstot jauniešu iniciatīvu, piedāvāja mums doties gandrīz divu nedēļu ilgā apmācību braucienā uz Rumāniju.

Projektu īsteno EuroDEMOS – nevalstiska organizācija Iasi, Rumānijā, kas aktualizē demokrātisko principu nozīmīgumu, aizsargājot cilvēktiesības un demokrātiskās vērtības dažādos sociālajos modeļos.

Viens no projekta sadarbības partneriem ir Valodu un kultūras centrs „Pasaule mūsu mājās” Rēzeknē, kas mūs kā brīvprātīgos organizācijas pārstāvjus deleģēja braucienā uz Rumāniju.

Apmācību galvenās tēmas bija demokrātija, brīvprātīgais darbs un pilsoniskā sabiedrība – „Non-formal education, an effective tool for development in democracy” („Neformālā izglītība kā efektīvs līdzeklis demokrātijas principu pilnveidošanā”) –, apmācībā piedalījās 23 jaunieši no 7 Eiropas valstīm: Bulgārijas, Itālijas, Latvijas, Lietuvas, Spānijas, Rumānijas un Turcijas.

Apmācību galvenie mērķi: sekmēt jaunatnes aktīvu līdziesaisti neformālās izglītības popularizēšanā Eiropā; vērst jauniešu uzmanību līdzdalībai brīvprātīgajās aktivitātēs, lai attīstītu personīgās, sociālās un profesionālās kompetences; veicināt jauniešu izpratni par demokrātijas principiem, lai nodrošinātu efektīvas Eiropas Savienības kopienas ilgtspēju; iepazīt citas kultūras un respektēt to atšķirības.

Apmācību laikā tika lasītas lekcijas par pilsoniskās sabiedrības nozīmīgumu, demokrātiju un tās pilnveidošanas iespējām, līderības nozīmīgumu publiskajās aktivitātēs. Lekcijas lasīja profesionāli treneri ar vairāku gadu pieredzi, izmantojot neformālās izglītības metodes – interaktīvas spēles, rotaļas un uzdevumus, kas vērsti praktisko zināšanu ieguves virzienā.

Īpaši svarīga loma apmācību laikā tika atvēlēta preses konferencei Iasi pilsētas domē, kur tikāmies ar vietējo NVO pārstāvjiem, masu medijiem, politiķiem un citiem interesentiem, lai apspriestu demokrātijas principus kā Latvijā, tā citās Eiropas valstīs. Iegūtās zināšanas par neformālās izglītības metodēm un to lietderīgumu praktiski pārbaudījām, lasot publisku lekciju vienā no Iasi vidusskolām. Tikām sadalīti 3 grupās, katrai grupai bija jāprezentē sava neformālās izglītības metode, izklāstot 10. klases skolēniem demokrātijas pamatprincipus un to nozīmi mūsdienu sabiedrībā.

Apmācību beigās ieguvām Youthpass (Jaunatnes pase) sertifikātu, kas apliecina jauniešu dalību apmaiņas projekta sagatavošanas, realizācijas un novērtējuma posmos, kā arī personīgo ieguldījumu projekta norisē.

Apmācību laikā ieguvām daudz jaunu draugu un kontaktu ārvalstīs, iespējas un uzaicinājumos iesaistīties citos starptautiskos projektos, kā arī bezgala daudz jauku iespaidu par Rumāniju, tās kultūru un cilvēkiem. Tā bija lieliska iespēja prezentēt Latviju un Rēzekni starptautiskā līmenī, attīstot savas komunikācijas prasmes vairākās Eiropas valodās.

Lielu paldies vēlamies teikt Rēzeknes Augstskolas Ekonomikas un vadības fakultātes dekānei Ivetai Graudiņai par piedāvāto iespēju, Valodu un kultūras centra „Pasaule mūsu mājās” vadītājai Natālijai Kovvo un projektu vadītājai Jūlijai Daņiļinai par sapratni un ieguldīto laiku un darbu, lai nodrošinātu mūsu līdzdalību projektā! Lielu paldies gribam teikt arī viens otram – par uzticamiem ceļabiedriem, par atbalstu un sapratni visu apmācību laiku!

  Līna Garanča, 1HFM

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv