English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Studentu dzīves aktualitātes
20.09.2005
Dzejas dienas ir klāt

Dzejas dienas ir klāt

Dzejas dienas ir klāt

Kā katru septembri skolās rit dzejas stundas. Dažam labam skolēnam, šķiet, arī skolotājam tā ir nodeva kādai atskaitei, tā ir rutīna, jo dzejas stunda paiet tāpat kā visas citas stundas, bet ir prieks, ja šādā masā tomēr pavīd arī smeldzīgi gudras vai gavilējošas acis, par to, ka tieši viņa skolā ir ieradies kāds, kurš šo dzeju ne tikai saprot, bet mīl un raksta pats.

Lietum smīkņājot, Rēzeknes Augstskolas rakstošie un dziedošie filologi – Einārs, Anna un Sintija – devās uz Poļu vidusskolu, lai kopā ar skolēniem uz brīdi sajustos kā dzejnieki. Pārsteigums sākās tajā brīdī, kad gaidīto vidusskolēnu vietā parādījās 5.-7.klašu skolēni, taču dzejas stundas laikā izrādījās, ka viņi ir ne tikai ieinteresēti klausītāji, bet arī interaktīvi dziedātāji un teātra sporta elementu cienītāji. Pēc studentu uzstāšanās skolēni demonstrēja arī savus pirmos veikumus dzejā. Bija patīkami, ka līdzās meitenēm savus pantus skaitīja arī zēni, kas šajā vecumā visbiežāk dzejai paiet garām. Tikšanās bija silta un enerģiju dāvājoša kā viesiem, tā arī pašiem klausītājiem.

Pavisam savādāka gaisotne valdīja vecāko klašu dzejas stundā…Prasme klausīties ir māka, kas nez kāpēc zināmā vecumposmā pazūd zem ārējās bravūras un izaicinājuma maskas. Var tikai cerēt, ka citas tēmas (vēsturiskās, politiskās utt.) tiktu uzklausītas ar interesi, bet pieredze saka priekšā, ka šovs, piemēram, raidījuma “Окна” stilā, viņiem liktos gana saistošs…

Tomēr tie, kas uzklausīja un šajā dzejas stundā atsaucās kļūt par savējo – rakstošo, dziedošo, jūtošo-, tie uzrakstīja brīnišķīgus akrostihus, meklējot debesu lielumus, vērtības, kas pašiem tuvas. Dažus no tiem atļāvāmies piedāvāt lasīšanai arī citiem lietainos rudens vakaros vai vienkārši, kad ir skumji.

D ebesīs ir Dievs,
I nternātā ir bērni.
E s esmu visur,
V isi ir visur.
S aule ir ar mums.

Irīna K.

V iss atnāca un...
A tkal pazuda bezgalībā.
R audi, nebaidies, nebūt...
A izturi elpu...
V ilina un... nodod
Ī paša sajūta...
K utina un...
S maida
N āc, kas dāvā dzīvību
E lpoju... Esmu.

Marija K. 12. klase

Z vaigznēs ir mani slēptākie sapņi.
V isās zvaigznēs ir daļa no manis.
A izmirsu sevi, tad skatos zvaigznēs
I t kā nekad nebūtu pazinis sevi
G auži raudu un raudu.
Z vaigznes mani nomierina.
N eatgriezīšos vairs virs zemes.
E s palikšu zvaigznēs,
S aule lielā zvaigzne mani sildīs.

Kalvis

S āpes
V ai
Ē rti
T as?
Ī stenība
B rīvībā,
A ugstumā

G ribu
A tklāt.
I et
S kumjās
M ākoņos...
A tkal.

Ludmila, 12. Klase

Z VAIGŽŅAINĀS
D V ĒSELĒS
MĪLESTĪB A S
S I RDS
G ROZĀS
Z ILĀS
Ē N AS
D E BESĪS

K. Pavloviča 9.a klase

S ūnām pieskaroties
A izmirsta rītdiena
U z laiku pazūd
L abais un ļaunais
E s un viņš

Justīne V.

 

 

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv