English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Studentu dzīves aktualitātes
24.11.2005
Studentu diena – visu studentu svētki

Studentu diena – visu studentu svētki

Svētku uzrunu teica RA rektors, profesors Leonārs Svarinskis un norādīja, ka Rēzeknes Augstskolai kā reģionālajai augstskolai ir būtiska vieta Latgalē, Latvijā, Eiropā. Savukārt prorektore mācību darbā Angelika Juško-Štekele vēlēja, lai augstskolas vārds vienmēr pozitīvi izskanētu ne vien novadā un aiz tā robežām, bet arī ārpus mūsu valsts. Studentu pozitīvo noskaņojumu veicināja arī katras fakultātes dekāna laba vēlējumi un sveicieni Studentu dienā, bet sevišķi gandarīti varēja būt tie RA studenti, kuri šajā svētku reizē tika sumināti par labām un teicamām sekmēm, darbu Studējošo pašpārvaldē, sasniegumiem sportā un dažādām citādām aktivitātēm. Viņiem pasniedza Atzinības rakstus un balvas.

Pasākumu kuplināja RA jauktā kora “Sonitum” dziedātās dziesmas. Pēc svinīgās daļas studenti varēja izdejoties grupas “Kreisā skrūve” mūzikas pavadījumā. Savukārt 17. novembra rītā aktīvākie RA studenti posās ceļā uz Jelgavu, kur noritēja tradicionālās Studentu dienas. Tā bija studentu iespēja pārstāvēt RA, satikties ar citu Latvijas augstskolu studentiem un piedalīties gan sporta sacensībās, gan dažādos atraktīvos konkursos.

Kā ierasts, Studentu dienas aktivitātes Jelgavā sākas ar kopīgu gājienu no pilsētas centra līdz Latvijas Lauksaimniecības universitātei. Arī mūsu augstskolas pārstāvji, vicinot RA karogu, piebiedrojās citu augstāko izglītības iestāžu studentiem un devās uz LLU pagalmu, kur svinīgi tika atklāts Studentu dienu pasākums. Tā kā vairāki pasākumi noritēja vienlaikus, tad RA studentiem nācās sadalīties grupās, lai sacensībās varētu just līdzi savas augstskolas komandai. Sacensībās “Jautrie un asprātīgie” RA komanda “Raibaļis” (kapteiņa lomā bija iejuties Ģirts Kuzmas) izpelnījās skatītāju un žūrijas atzinību par to, ka prezentācijā par tēmu “Manas dzīves vadātājs” pauduši patriotismu un lepnumu, ka viņi ir tieši RA studenti. 13 komandu konkurencē, rēzeknieši ieguva 5. vietu. Labi mūsu augstskolas studentiem veicās arī teātra sportā, tur gan konkurence nebija tik sīva, jo piedalījās sešu augstskolu komandas, RA ierindojās 3-4 vietā. Rēzeknes Augstskolas līdzjutēji daudzos pasākumos izrādījās paši aktīvākie, sevišķi līdzjutēju atbalsts noderēja sporta sacensībās – strītbolā, futbolā un volejbolā. Azartiskākā un spraigākā spēle izvērtās volejbolā, kur RA komanda izcīnīja 1. vietu. 2. vietā aiz sevis atstājot LLU Meža fakultātes volejbolistus un 3. vietā Ventspils augstskolas volejbola komandu. RA komandā spēlēja Andrejs Ostvalds, Elmārs Rakstiņš, Inese Dukaļska un Inita Voitiņa.

Studenti, kas no RA devās uz Studentu dienu Jelgavā, atzīst, ka visiem, kuri sevi uzskata par piederīgiem studentu saimei, ir vērts apmeklēt pasākumu LLU, jo tur valda vienota, jautra un aktīva, studentiska atmosfēra. Studentu diena - ir īsti, īstu studentu svētki.

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv