English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Studentu dzīves aktualitātes
29.06.2007
Konkurss „Pašvaldības stipendiju piešķiršana 2007./2008. gadam”

Konkurss „Pašvaldības stipendiju piešķiršana 2007./2008. gadam”

Visiem iesniedzamajiem dokumentiem jābūt rakstītiem valsts valodā. Pretendentiem izsludinātā konkursa stipendijas pieteikums un tam pievienotie dokumenti jāiesniedz vai jānosūta pa pastu līdz 2007. gada 1.augustam (reģistrācijas datums pašvaldībā vai pasta zīmogs) norādītajā adresē: Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvalde „Rēzeknes Biznesa centrs” 124. kabinets, Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV 4601.

4. Pretendents ir tiesīgs pretendēt uz stipendiju, ja viņš atbilst vismaz četriem sekojošiem kritērijiem:

  • pretendenta deklarētā vai faktiskā dzīvesvieta ir Rēzekne;
  • pilna laika 2.līmeņa augstākās izglītības profesionālo vai akadēmisko studiju programmu studenti, sākot no 2.kursa, atsevišķos gadījumos, ja pretendentam ir iepriekšēja darba pieredze vai sasniegumi mācību/studiju procesā konkrētajā nozarē, sākot no 1.kursa, kā arī maģistranti, doktoranti un rezidenti;
  • sekmju vidējais vērtējums nav zemāks par 7 ballēm;
  • svešvalodu zināšanu līmeņa vērtējums nav zemāks par 7 ballēm;
  • pretendents pārvalda Latvijas Republikas valsts valodu.

Informācija par konkursa noteikumiem saņemama pie Rēzeknes pilsētas domes Attīstības pārvaldes „Rēzeknes Biznesa centrs” Finanšu informācijas analītiķes Ineses Haites tālrunis 46 07638, e-pasts inese.haite@rezekne.lv

Pielikumā fails Word document Stipendijas_nolikums.doc
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv