English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Studentu dzīves aktualitātes
11.03.2004
Studentu zinātniskā konference "Mēs laikā, telpā, attīstībā"

Studentu zinātniskā konference "Mēs laikā, telpā, attīstībā"
Cienījamie kolēģi, jūs tiekat aicināti piedalīties studentu zinātniskajā konferencē "Mēs laikā, telpā, attīstībā", kas notiks 2004.gada 13. maijā Rēzeknes Augstskolā.

Konferences darba sekcijas :

  • Vēstures, kultūrvēstures un filosofijas.
  • Tiesību zinātņu.
  • Filoloģijas.
  • Pedagoģijas un psiholoģijas.
  • Mācību priekšmetu metodika.

Konferences darba valodas : latviešu, angļu un krievu.

Referāta ilgums : 10 min.; raksta apjoms: līdz 7 lpp. datorsalikumā (Microsoft Word, 12 burtu lielums, intervāls - 1.5, garnitūra Times (Cyr)), ierakstīts disketē, viens eksemplārs izdrukāts. Ja raksta noformējuma prasības nebūs ievērotas, tad jūsu raksts netiks publicēts.

Konferences norise:

12.00-13.00 Reģistrācija
13.00-13.30 Plenārsēde
13.30-18.00 Darbs sekcijās
18.00-19.00 Vakariņas
19.00 Vakara pasākums. Programmā: studentu teātra izrāde - A. Rubenis “Šūpo manu augumiņu” (5 cēl.), atpūtas vakars un atrakcijas.

Reģistrācijas anketas lūdzam iesūtīt līdz 2004.gada 27. aprīlim!!!
Pasta adrese: Rēzeknes Augstskola, Sabiedrisko attiecību nodaļa, Atbrīvošanas aleja 115, 232. kabinets vai e-pasts: studkonf@inbox.lv
Sīkāka informācija pa tālr. 46 22881, 9864220 (Gunta) vai e-pastu: studkonf@inbox.lv.

Pilnu ziņojumu tekstu (rakstu) iesniedz konferences dienā 2004.g. 13. maijā, pievienojot disketi.

Laikus neiesniegtie raksti netiks publicēti.

Reģistrācijas un dalības maksa Ls 2.

Dalības maksā iekļauti: organizatoriskie izdevumi, raksta publicēšana, atpūtas vakara organizēšana.

Dalības maksā netiek iekļauti ceļa izdevumi un maksa par naktsmītnēm.

Uz tikšanos Rēzeknē!

Konferences koordinatore: Gunta Vorošena

Pielikumā fails Word document Reģistrācijas anketa
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv