English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Studentu dzīves aktualitātes
01.09.2009
TRANSPORTA IZDEVUMU KOMPENSĀCIJA PILNA LAIKA STUDIJU BUDŽETA GRUPU STUDENTIEM

TRANSPORTA IZDEVUMU KOMPENSĀCIJA  PILNA LAIKA STUDIJU  BUDŽETA GRUPU STUDENTIEM
Saskaņā ar LR Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.677 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kam ir tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla pamata maršrutos” un Izglītības un zinātnes ministrijas instrukciju Nr.3 no 2000.gada 20.janvāra, Rēzeknes Augstskolas (RA) pilna laika studiju budžeta grupu studentiem ir tiesības uz kompensāciju par braukšanas izdevumiem. Kompensācijas apmērs sastāda 50% no kopējās izdevumu summas, neieskaitot transporta izdevumus pa pilsētu.
Lai saņemtu transporta izdevumu kompensāciju, ir jāuzraksta iesniegums (skat. iesnieguma paraugu). Sniedzam sīkāku paskaidrojumu par to, kas ir jānorāda katrā iesnieguma punktā:
1.punktā ir jāraksta pastāvīgās dzīvesvietas adrese, uz kuru students brauc;
2.punktā jāuzrāda pagaidu dzīvesvietas adrese dienesta viesnīcā vai pagaidu uzturēšanās vietā Rēzeknē;
3.punktā norādāmas ziņas par maršrutu un transporta veidu (autobuss un/vai vilciens), ko students izmanto;
4.punktā ir jāuzrāda viena turpceļa un atpakaļceļa brauciena kopējā maksa;
5.punktā norādāms faktiskais braukšanas reižu skaits mēnesī, braucienu turp un atpakaļ skaitot kā vienu reizi. Visiem studentiem, kuri dzīvo dienesta viesnīcā vai pagaidu uzturēšanās vietā Rēzeknē un kuri nedzīvo dienesta viesnīcā vai pagaidu uzturēšanās vietā Rēzeknē, maksimālais braucienu skaits, par kuriem izmaksās kompensāciju, ir 4 braucieni mēnesī.
6.punktā jānorāda studenta kontaktinformācija (tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese).
7.punktā uz iesnieguma lapas jāpielīmē transporta biļetes braukšanai vienā virzienā. Ja turpceļa un atpakaļceļa braukšanas maksa atšķiras, tad jāpielīmē gan turpceļa, gan atpakaļceļa biļetes.
Sniegto ziņu patiesumu students apliecina ar savu parakstu, un atbildība par šo ziņu pareizību iestājas saskaņā ar Civillikuma normām par zaudējumu atlīdzību. Ja mainās iesniegumā norādītā informācija, studentam tā 30 dienu laikā ir jāpaziņo grāmatvedībai.
Informējam studentus, ka, apkopojot iesniegumus, tiks aprēķināti kopējie transporta izdevumu kompensāciju izmaksāšanai nepieciešamie līdzekļi. Ja to kopsumma pārsniegs no budžeta piešķirtā finansējuma apmēru, tad tiks noteikta maksimālā mēnesī izmaksājamā summa. Šī summa ir mainīga un pilnībā atkarīga no iesniegumu skaita un pieprasīto summu apmēra.
Iesniegums jāiesniedz 218.kabinetā (Atbrīvošanas alejā 90) LĪDZ 1.OKTOBRIM.
Studentiem, iesniedzot iesniegumu, obligāti jāuzrāda pase un izziņa par dzīvesvietu.


RA grāmatvedība

Ceļa iesnieguma paraugs
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv