English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Ārējo sakaru daļas aktualitātes
24.08.2010
Šveices valdības stipendiju studijām un pētniecības darbam Šveicē 2011./2012. akadēmiskajā gadā

Šveices valdības stipendiju studijām un pētniecības darbam Šveicē 2011./2012. akadēmiskajā gadā

Šveices valdība aicina labākos Latvijas studentus un pētniekus piedalīties stipendiju konkursā, lai iegūtu stipendiju maģistrantūras, doktorantūras studijām vai pētniecības darba veikšanai Šveicē. Ir divi stipendiju konkursi:

1) visu specialitāšu studentiem, izņemot mūziku un mākslu (20 – 30 stipendijas), Latvijas studenti piedalās kopīgā konkursā ar 16 citu valstu studentiem;

2) mūzikas un mākslas studentiem (20 – 25 stipendijas), Latvijas studenti piedalās kopīgā konkursā ar citu valstu studentiem.

Prasības kandidātiem:

 1. Kandidātam jābūt ieguvušam vismaz bakalaura diplomu (drīkst pretendēt arī tie, kas šādu diplomu iegūs 2011. gada pavasarī).
 2. Kandidātam jābūt dzimušam pēc 1976. gada 1. janvāra.
 3. Kandidātam labi jāzina valoda, kurā noritēs studijas (vācu, franču, itāliešu vai angļu valoda).

Iesniedzamie dokumenti:

 1. Pieteikuma veidlapa, kas noteikti jāaizpilda datorrakstā. (Veidlapa pieejama sludinājumā VIAA vai IZM mājas lapā.)
 2. Apstiprināta universitātes vai augstskolas beigšanas dokumenta kopija kopā ar atzīmēm. Mākslas un mūzikas studentiem mākslas skolu un mūzikas skolu atestātu kopijas kopā ar atzīmēm.
 3. Divas augstskolas pasniedzēju ieteikuma vēstules.
 4. Pētniekiem – pētījuma plāns uz 5 lpp.; studentiem – motivācijas vēstule uz 2 lpp.
 5. Curriculum vitae.
 6. Vēstule (kopija) no augstskolas Šveicē, kas apstiprina, ka kandidāts tur varēs studēt vai pētīt.
 7. Ārsta izziņa par veselības stāvokli. (Veidlapa izdrukājama no sludinājuma VIAA vai IZM mājas lapā.)
 8. Citi dokumenti (svešvalodu zināšanas apliecinošu sertifikātu kopijas etc.).

Māksliniekiem –  trīs darbu fotogrāfijas, skices, jānorāda darbu tapšanas laiks.

Mūziķiem – ļoti labas kvalitātes ieraksti ar trīs dažādu stilu skaņdarbu izpildījumiem; komponistiem – savu skaņdarbu partitūras.

Vairāk informācijas: www.viaa.gov.lv, sadaļā „Stipendijas”, kā arī IZM mājas lapā: www.izm.gov.lv, sadaļā „Starptautiskā sadarbība”, „Stipendijas”, kā arī rakstot uz e-pasta adresi:Aija.jakovica@viaa.gov.lv vai zvanot 67814331; 29530226.

Dokumenti četros eksemplāros līdz 2010. gada 15. oktobrim jāiesniedz VIAA, Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050, 5.stāvā.

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv