English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Ārējo sakaru daļas aktualitātes
03.09.2010
VIAA jaunumi

VIAA jaunumi

Leonardo da Vinci projektu kontaktseminari

            Lai atrastu jaunus Leonardo da Vinci projektu partnerus, aicinām

pieteikties kontaktseminariem, kas šajā rudenī notiks Polijā, Beļģijā un

Turcijā. Vairāk lasiet: Semināri » Plānotie semināri

<http://viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/leonardo_da_vinci/leo_seminari/planotie_seminari/

 

Leonardo da Vinci kontaktseminārs Beļģijā

            No 25. līdz 27. oktobrim Beļģijas nacionālā aģentūra rīko /Leonardo da

Vinci /kontaktsemināru Briselē „Eiropas kredītpunktu sistēma

profesionālās izglītības uzlabošanai” /(European Credit System to

Improve Vocational Education and Training)./

            Kontaktsemināra mērķis veicināt sadarbību starp dažāda veida

organizācijām, lai tās varētu sagatavot un pieteikt Leonardo da Vinci 

programmas mobilitātes, partnerības  un inovāciju pārneses projektu

pieteikumus 2011. gada konkursam.

 

Papildu informācija:

 

    * Ielūgums

    * Darba kārtība

    * Reģistrācija forma

    * Praktiska informācija

 

            Visu kontaktsemināru izmaksu finansēšanai ir iespējams pieteikt

sagatavošanas vizīti. Papildu informāciju par semināru, pieteikšanās termiņiem un sagatavošanas vizīšu pieteikumiem var saņemt pie vecākās programmas speciālistes Maijas Dreimanes (tālr.: 67830833, e-pasts:

maija.dreimane@viaa.gov.lv <mailto:maija.dreimane@viaa.gov.lv> ) kā arī VIAA aģentūras mājas lapā: www.viaa.lv

 

Leonardo da Vinci kontaktseminārs Turcijā

No 25. līdz 27. oktobrim Turcijas nacionālā aģentūra rīko /Leonardo da

Vinci /kontaktsemināru Antālijā „Profesionālās izglītības mācību

kvalitātes celšana” /(Improving the Quality of Vocational Learning

Activities)./

            Kontaktsemināra mērķis veicināt sadarbību starp dažāda veida

organizācijām, lai tās varētu sagatavot un pieteikt /Leonardo da Vinci 

/programmas mobilitātes, partnerības  un inovāciju pārneses projektu

pieteikumus 2011. gada konkursam.

            Papildu informāciju par semināru, pieteikšanās termiņiem un

sagatavošanas vizīšu pieteikumiem var saņemt pie vecākās programmas

speciālistes Maijas Dreimanes (tālr.: 67830833, e-pasts:

maija.dreimane@viaa.gov.lv <mailto:maija.dreimane@viaa.gov.lv> ) kā arī VIAA aģentūras mājas lapā: www.viaa.lv

 

Zināmi inovāciju pārneses projektu konkursa rezultāti

            Eiropas Komisija un Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)

Mūžizglītības programmā /Leonardo da Vinci/ apstiprinājusi četrus

inovāciju pārneses projektus. Apstiprināto projektu ietvaros sabiedrība

tiks izglītota par bezmaksas programmatūru izmantojuma iespējām,

augstskolās izmēģinātas radošas mācību metodes, teorētiski un praktiski

izglītoti jau strādājoši elektriķi un izveidots e-apmācību kurss

profesionālo skolu audzēkņiem. Projektu kopējais finansējums ir 1 117

819 EUR.

            Apstiprinātos projektus izstrādājuši: Baltijas datoru akadēmija,

Vidzemes Augstskola, Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku

asociācija un Latvijas Tehnoloģiskais centrs.

            /Leonardo da Vinci/ programmas inovāciju pārneses projektu mērķis ir uzlabot Eiropas profesionālās izglītības sistēmas kvalitāti un

pievilcību. Projekti ir divgadīgi, un tie nodrošina Eiropas valstu un

pasaules labāko profesionālo izglītības metožu, materiālu, darba formu

u.c. līdzekļu adaptāciju, izplatīšanu un izmantošanu.

Kopumā 2010. gada inovāciju pārneses projektu pieteikumu konkursā VIAA saņēma 23 projektu pieteikumus (2009. gadā – 15). Papildu četriem apstiprinātajiem projektiem vēl 11 ir iekļauti rezerves projektu

sarakstā. Konkursa rezultāti ir publicēti VIAA mājas lapas sadaļā:

Leonardo da Vinci » Konkursi » Konkursu rezultāti

<http://www.viaa.gov.lv/lat/muzizglitibas_programma/leonardo_da_vinci/leo_konkursi/leo_konkursu_rezultati/>

            Projektu izvērtēšanu un atlasi veic programmas dalībvalstu Nacionālās aģentūras, Latvijā – VIAA. Pēc tam detalizētu pārbaudi veic arī Eiropas Komisija.

            Latvijā 2010.gadā visos /Leonardo da Vinci /projektu veidos kopā pieejamais finansējums ir 2 391 000 EUR, no tiem mobilitātes projektiem – 1 386 310 EUR, partnerības projektiem – 114 500.00 EUR, inovāciju pārneses projektiem – 838 217 EUR, savukārt sagatavošanas vizītēm – 50 000 EUR.

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv