English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Ārējo sakaru daļas aktualitātes
14.03.2011
Flandrijas stipendijas

Flandrijas  stipendijas

Flandrijas valdība Latvijas studentiem un pētniekiem 2011./2012. akadēmiskajā gadā piedāvā:

  • vienu stipendiju 10 mēnešus ilgām studijām maģistrantūrā vai doktorantūrā kādā no Flandrijas valdības atzītajām augstskolām un studiju programmām. Studiju maksa sākumā jāsamaksā stipendijas pretendentam pašam, pēc tam tā noteiktā apmērā tiek atmaksāta. Stipendijas apmērs – EUR 840 mēnesī.
  • stipendiju 9 mēnešus ilgam pētniecības darbam. Šo stipendiju var sadalīt īsākās stipendijās (minimālais ilgums – trīs mēneši). Ja Flandrijas augstākās izglītības iestāde par iespēju pētīt prasa samaksu, stipendija šos izdevumus nesedz. Stipendijas apmērs – EUR 800 mēnesī.

Kandidātam, uzsākot studijas vai pētniecības darbu Flandrijā, jābūt jaunākam par 35 gadiem.

Pirms pieteikšanās uz šo stipendiju lūdzam rūpīgi izlasīt šo informāciju:

Iesniedzamie dokumenti:

  • aizpildīta pieteikuma veidlapa
  • apstiprinātas diplomu kopijas ar pielikumiem (apstiprina augstskolas Ārējo sakaru daļa). Ja diplomu saņemsiet tikai 2011. gada jūnijā, jāpievieno visu nokārtoto eksāmenu atzīmju izraksts (izsniedz augstskola);
  • divas ieteikuma vēstules no savas augstskolas (vai Flandrijas augstskolas) mācībspēkiem;
  • maģistra darba vai disertācijas tēzes (maksimums 10 lpp.);
  • CV un motivācijas vēstule;
  • medicīnas izziņa (izsniedz ģimenes ārsts);
  • apstiprināta dzimšanas apliecības kopija.


Visi dokumenti VIAA jāiesniedz trīs eksemplāros.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2011. gada 11. aprīlis.

Papildu informāciju var saņemt VIAA, Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050, tālr.: 67814331;
E-pasts: aija.jakovica@viaa.gov.lv

Programme of activities in implementation of the Cultural Agreement (valif from 2008 to 2011)) 

APPLICATION FOR A SCHOLARSHIP / FELLOWSHIP AANVRAAG VOOR EEN STUDIEBEURS


RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv