English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Ārējo sakaru daļas aktualitātes
01.04.2011
Meklē Erasmus vēstniekus 2012

Meklē Erasmus vēstniekus 2012

Eiropas Komisija par godu Erasmus programmas 25.dzimšanas dienai  ir izsludinājusi konkursu „Erasmus vēstnieks 2012”. Tajā aicināti piedalīties studenti un augstskolu darbinieki, kuru dalība Erasmus programmā bija sākums interesantai un  ievērojamai karjerai vai profesionālai izaugsmei.

Konkursā piedalās 33 Erasmus programmas dalībvalstis, un par Erasmus vēstnieku katrā valstī kļūst viens students un viens augstskolas darbinieks. Izvēlētajiem vēstniekiem būs gods būt par Erasmus programmas atpazīstamības veicinātājiem gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā, piemēram,  pārstāvot Latviju Eiropas līmeņa konferencēs un pasākumos.


Atlases kritēriji „Erasmus vēstniekam – studentam”

Erasmus vēstnieks var būt students, kurš ir izmantojis Erasmus studiju vai prakses iespējas un papildus atbilst kādam no šiem kritērijiem:

 • students piedalījies Erasmus programmā 1999./2000. mācību gadā - laikā, kad Erasmus programma uzsāka darbību Latvijā;
 • students, kurš augstskolu pabeidzis vismaz pirms 5 gadiem (2006., 2005., 2004. utt.), atradis un strādā interesantu darbu;
 • Latvijas sabiedrībā zināms cilvēks, kurš kādreiz izmantojis Erasmus studiju vai prakses iespējas;
 • students ar speciālām vajadzībām, kurš piedalījies Erasmus programmā.


Atlases kritēriji „Erasmus vēstniekam – augstskolas darbiniekam”

Erasmus vēstnieks var būt augstskolas darbinieks, kurš ir izmantojis Erasmus mācībspēku mobilitāti vai personāla apmācību  un papildus atbilst kādam no šiem kritērijiem:

 • pasniedzējs, kurš ir piedalījies Erasmus programmā tās pirmajā darbības gadā Latvijā -  1999./2000. mācību gadā;
 • Latvijas sabiedrībā zināms lektors, kurš izmantojis Erasmus programmas iespējas;
 • augstskolas darbinieks, kurš aktīvi izmantojis Erasmus programmu, lai veicinātu un attīstītu savas augstskolas starptautisko sadarbību;
 • augstskolas darbinieks, kurš vairākas reizes ir bijis veiksmīgs Erasmus programmas koordinators;
 • darbinieks ar speciālām vajadzībām, kurš izmantojis Erasmus programmu.


Vēstnieka atlases kārtība

1. Kandidatūras izvēle:

 • students un augstskolu personāls var personīgi iesūtīt izvērtēšanai savu kandidatūru;
 • iespējams izvirzīt sev zināmu kandidātu, kas atbilst konkursa noteikumiem.

2. Aizpildīta pieteikuma veidlapa līdz 2011. gada 8. aprīlim jānosūta Valsts izglītības attīstības aģentūrai (VIAA)  uz e-pastu: evita.zepa@viaa.gov.lv

2. VIAA izvērtēs iesūtītās anketas  un izvēlēsies 3 studentu un 3 augstskolu darbinieku kandidatūras, kuras  līdz 2011. gada 1. maijam fināla izvērtēšanai nosūtīs Eiropas Komisijai.

3. Eiropas Komisija no VIAA iesūtītajiem pieteikumiem izvēlēsies un nominēs 1 Erasmus vēstnieku – studentu un 1 Erasmus vēstnieku – augstskolas darbinieku. Vēstnieku vārdi tiks publicēti Eiropas Komisijas mājas lapā un jubilejas gada izdevumā.

Erasmus programma ir viena no Mūžizglītības programmas virzieniem, kas veicina mobilitāti un sadarbību augstākajā izglītībā. Latvijā programma darbojas kopš 1999./2000.mācību gada. Erasmus programma ir Eiropas augstākās izglītības pārmaiņu dzinējspēks un viens no labākajiem Eiropas integrācijas piemēriem.

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv