English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Ārējo sakaru daļas aktualitātes
01.04.2011
VIAA rīko papildsemināru Comenius profesionālās pilnveides projektu pieteicējiem

VIAA rīko papildsemināru Comenius profesionālās pilnveides projektu pieteicējiem

2011. gada 8. aprīlī Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) rīko papildsemināru par Comenius profesionālās pilnveides projektu sagatavošanu.

Seminārā aicināti piedalīties projektu individuālie pieteicēji, kas projektu pieteikumus iesniegs 2. termiņā - līdz 2011. gada 29. aprīlim un savu aktivitāti plāno īstenot laika perioda no 2011.gada 1.septembra līdz 31.decembrim.

Seminārs notiks VIAA, Rīgā, Vaļņu ielā 1, 4.stāva zālē plkst. 15:00.

Lai reģistrētu savu dalību seminārā, aicinām aizpildīt online reģistrācijas formu.

Comenius profesionālā pilnveide ir individuālās mobilitātes projekti, kas skolotājiem un skolu personālam dod iespēju profesionāli pilnveidoties, uzlabot pedagoģiskās zināšanas  un sniedz plašāku izpratni par Eiropas izglītības sistēmām.

Vairāk par:

Kontaktinfromācija: Zane Gailīte (e-pasts: zane.gailite@viaa.gov.lv, tālrunis: 67814740).

 

Latvijas augstskolas tiek aicinātas veidot aktīvāku sadarbību ar Igaunijas augstskolām

Mobilitātes veicināšana augstākajā izglītībā ir viena no 2011.gada sadarbības prioritātēm starp Latviju un Igauniju, par to vienojušies abu valstu ministru prezidenti Valdis Dombrovskis un Andruss Ansips konferencē, kas notika 2010.gada 10.decembrī Rīgā.

Tāpēc Valsts izglītības attīstības aģentūra aicina Latvijas augstskolas, izmantojot Erasmus programmas iespējas, aktīvāk sadarboties ar Igaunijas augstskolām.

Konferencē abu valstu ministru prezidenti un citas ieinteresētās puses pārrunāja Latvijas un Igaunijas nākotnes sadarbības iespējas jomās, kas nākotnē dotu vislielāko attīstības potenciālu.

Prioritārās sadarbības jomas 2011.gadam:

 • Mobilitāte un cilvēku savstarpējie kontakti, tai skaitā sadarbības veicināšana izglītībā, kultūrā un starp sabiedriskajām raidorganizācijām;
 • Uzņēmējdarbības vides un pārrobežu infrastruktūras attīstīšana, tai skaitā enerģētikas un transporta jomās;
 • Ciešāka pierobežas reģionu integrācija, aktualizējot kopīgas aktivitātes tūrismā.

Sadarbības plāna īstenošana dos ieguldījumu ne tikai trīs Baltijas valstu attīstībā, bet stiprinās arī reģionālo sadarbību ar Ziemeļvalstīm un palielinās izglītības konkurētspēju, kas ir katras valsts izaugsmes pamats.

 

Notiks Eiropas Karjeras konsultantu konference „Karjera ES 2011”

No 27.04. līdz 01.05.2011.Eiropas Karjeras atbalsta asociācija organizē konferenci „Karjera ES 2011” CAREER-EU 2011” Atēnās, Grieķijā. Tajā aicināti piedalīties arī karjeras konsultanti un citi karjeras attīstības atbalsta speciālisti no Latvijas.

Galvenās konferencē aplūkotās tēmas:

 • Labas prakses piemēri darba iegūšanai ekonomiskās krīzes apstākļos
 • Jaunas prasmes jaunām darba vietām
 • Mūžizglītības programma un tās projektu finansēšanas politika
 • Gatavošanās Eiropas Aktīvo vecumdienu gadam – 2012
 • Karjeras konsultēšana
 • Mobilitāte un karjera
 • Sadarbība starp karjeras atbalsta sistēmu un uzņēmumiem

Pieteikšanās termiņš: 10. aprīlis

Vairāk informācijas: http://www.career-eu.info/index.php?id=496

Izdots ES fondu labās prakses projektu krājums

Eiropas Savienības fondu vadošā iestāde - Finanšu ministrija - ir izdevusi labās prakses projektu krājumu  "Eiropas Savienības fondu projekti Latvijā. 2007-2013".

2007-2013 plānošanas perioda ietvaros īstenoti vairāk nekā 3000 struktūrfondu projektu, un izdevumā apkopoti 108 projektu piemēri no tiem. Izdevumā stāstīts par projektiem visās trīs ES struktūrfondu darbības programmās:

 • Cilvēkresursi un nodarbinātība
 • Uzņēmējdarbība un inovācijas
 • Infrastruktūra un pakalpojumi

Krājumā var iepazīties arī ar Valsts izglītības attīstības aģentūras pārraudzībā esošajiem struktūrfondu projektiem izglītībā un zinātnē.

Izdevumu var lejupielādēt:

Pieejams pētījums par dzimumu līdztiesību izglītībā

Valsts izglītības attīstības aģentūra ir nodrošinājusi latviešu valodas tulkojumu Eurydice pētījumam „Dzimumu noteiktās izglītības rezultātu atšķirības”, kurā sniegts plašs pārskats par ES dalībvalstu (izņemot Bulgārijas), kā arī Īslandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas politiku un risinājumiem dzimumu stereotipu, nevienlīdzīgas pieejas un atšķirīgu izglītības sasniegumu mazināšanai.

Dzimumu noteiktās izglītības rezultātu atšķirības mūsdienās ir sarežģītāk skaidrojamas nekā pirms 50 gadiem. Skolu personālu pārsvarā veido sievietes, bet izglītības sistēmu vadību uzņēmušies galvenokārt vīrieši. Dzimumu lomas un stereotipi iespaido izglītības programmu saturu un izvēli skolēnu vidū; karjeras izglītība vairāk orientēta uz meiteņu, nevis zēnu tradicionālās izvēles maiņu; politikas iniciatīvas augstskolās orientē sievietes vairāk izvēlēties eksaktās zinātnes, tomēr sieviešu proporcija augstākās izglītības iestāžu pasniedzēju vidū samazinās ar katru akadēmiskās karjeras pakāpienu. Dzimumu līdztiesības politika ir jāpamato skaidrā izpratnē par dzimuma un izglītības rezultātu komplicēto saikni.

Pieredzes, labās prakses piemēru un statistikas, kas apliecina un ilustrē dzimumu noteiktās atšķirības izglītībā, apskats būs ļoti noderīgs politikas veidotājiem, pedagoģijas speciālistiem un studentiem, kā arī ikvienam dzimumu līdztiesības tēmas interesentam.

Pilns pētījums ir pieejams sadaļā: Eurydice » Eurydice publikācijas

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv