English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Ārējo sakaru daļas aktualitātes
28.09.2011
Izsludināts Erasmus apakšprogrammu projektu konkurss

Izsludināts Erasmus apakšprogrammu projektu konkurss

Eiropas Komisija ir izsludinājusi 2012.gada projektu pieteikumu konkursu ES Mūžizglītības programmā, tostarp augstākās izglītības apakšprogrammā /Erasmus./

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņi un administrējošās institūcijas:

  • Projektu veids        
  • Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš        
  • Administrējošā institūcija (kurā jāiesniedz projektu pieteikumi)

*/Erasmus/ apakšprogrammas centralizētās aktivitātes - daudzpusēji

projekti, tīkli un saistītie pasākumi*   līdz 2012.gada 2.februārim

Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras

izpildaģentūra /(Education Audiovisual & Culture Executive Agency

(EACEA))/, vairāk informācijas:

http://eacea.ec.europa.eu/llp/erasmus/erasmus_en.php

*/Erasmus/ intensīvie valodu kursi (EILC)*         līdz 2012.gada 3.februārim

*Valsts izglītības attīstības aģentūra*

Adrese: Vaļņu iela 1, 5.stāvs, Rīga, LV-1050

*/Erasmus/ intensīvās programmas (IP)*         līdz 2012.gada 9.martam

*/Erasmus/ mobilitāte (studentu mobilitāte - studijas un prakse* (ieskaitot konsorciju sertifikātu /Erasmus/ praksei)) un personāla mobilitāte (docēšanas aktivitāte un personāla apmācība) līdz 2012.gada 9.martam

 

Plašāku informāciju par programmu, projektu izstrādes vadlīnijām un

iesniegšanas kārtību skatieties VIAA mājas lapas www.viaa.gov.lv

sadaļās, kas veltītas katrai projektu aktivitātei (apakšsadaļā Dokumenti

un veidlapas), kā arī EK mājas lapā http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm

Projektu pieteikumu veidlapas būs pieejamas šī gada novembra beigās.

Lūdzu, sekojiet līdzi informācijai VIAA mājas lapā www.viaa.gov.lv

 

      Vairāk informācijas:

    * Dārta Darbiņa (/Erasmus/ mobilitāte), e-pasts:     darta.darbina@viaa.gov.lv,

      tālrunis: 67358444

    * Gunta Vilne (/Erasmus/ EILC, /Erasmus/ IP), e-pasts:   gunta.vilne@viaa.gov.lv,      tālrunis: 67358457

    * Antra Meņģele (/Erasmus/ centralizētās aktivitātes - daudzpusēji   projekti, tīkli. E-pasts: antra.mengele@viaa.gov.lv , tālrunis: 67559493

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv