English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Ārējo sakaru daļas aktualitātes
06.12.2011
Reorganizēs ES Mūžizglītības programmu

Reorganizēs ES Mūžizglītības programmu

No 2014.gada septiņas pašreizējās Eiropas Savienības (ES) un starptautiskās izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programmas, tai skaitā Mūžizglītības programmu, aizstās viena – „/Erasmus/ visiem”. Tas uzlabos  efektivitāti, vienkāršos pieteikšanos projektu konkursiem un samazinās programmu dublēšanos un fragmentāciju.

Programma „/Erasmus/ visiem” sevī apvienos Mūžizglītības programmu (/Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig/), “Jaunatne darbībā”, /Erasmus Mundus/, /Tempus/, /Alfa/, /Edulink/ un divpusējās sadarbības programmas ar industrializētajām valstīm. Jaunā programma studentiem, stažieriem, jauniešiem, skolotājiem, jaunatnes jomas darbiniekiem un citiem interesentiem varēs piedāvāt daudz vairāk iespēju pilnveidot prasmes, stimulēt personīgo izaugsmi un uzlabot nodarbinātības iespējas. “/Erasmus/ visiem” veicinās arī pētniecību un augstskolu sadarbību, kā arī atbalstīs sportu visiem pieejamā līmenī.

Eiropas Komisija (EK) jaunajai programmai “/Erasmus/ visiem” 2014.–2020.gadam piešķīrusi 19 miljardus eiro, kas ir aptuveni par 70 % vairāk nekā pašreizējā 2007.-2013.gada periodā. Tādējādi gandrīz pieciem miljoniem cilvēku būs iespēja izglītoties un gūt praktisku pieredzi ārzemēs. Divas trešdaļas finansējuma paredzētas  mobilitātēm. (/EK ierosinātais finansējums pa nozarēm 2014.–2020.gadam./)

“/Erasmus/ visiem” paredz šādas iespējas:

          o

            2,2 milj. augstākās un 735 000 profesionālās izglītības

            studentu saņems stipendijām ārzemēs;

          o

            1 milj. skolotāju, pasniedzēju un izglītības darbinieku

            saņems finansējumu profesionālajai pilnveidei;

          o

            700 000 jauniešu stažēsies ārvalstu uzņēmumos;

          o

            330 000 maģistrantūras studentu varēs izmantot jaunās

            kredītu garantiju shēmas studiju finansēšanai;

          o

            540 000 jauniešu iesaistīsies brīvprātīgā darbā ārzemēs vai

            jaunatnes apmaiņas programmās;

          o

            34 000 studentu saņems stipendijas kopīgajam grādam, kas

            ietver studijas vismaz divās ārvalstu augstskolās;

          o

            115 000 izglītībā, apmācībā vai jaunatnes aktivitātēs

            iesaistītas organizācijas saņems finansējumu 20 000

            “stratēģisko partnerību” veidošanai;

          o

            4000 izglītības iestādes un uzņēmumi veidos 400 “zināšanu

            apvienības” un “nozaru prasmju apvienības”, lai sekmētu

            nodarbinātības iespējas, inovācijas un uzņēmējdarbību.

 

Jauno programmu vēl apspriedīs 27 dalībvalstis un Eiropas Parlaments.

Vairāk informācijas Eiropas Komisijas mājas lapā

<http://ec.europa.eu/education/erasmus-for-all/>.

Pielikums
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv