English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Ārējo sakaru daļas aktualitātes
06.02.2012
Apstiprināta stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem

Apstiprināta stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem

           Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) izstrādājusi noteikumu projektu, kas nosaka kārtību, kādā piešķir un administrē stipendiju ārzemniekam, kā arī kritērijus, pēc kuriem ārzemnieks var pretendēt uz stipendiju. Ārzemnieks noteikumos minētajā kārtībā var pieteikties stipendijai, ja ir noslēgts starptautisks līgums, kura ietvaros paredzēta stipendiju

piešķiršana attiecīgās valsts iedzīvotājiem studijām Latvijas augstskolās un koledžās, vai ja ārzemnieks ir tādas valsts iedzīvotājs, kura piešķir savas valsts stipendijas Latvijas studentiem.

            Stipendiju piešķir studijām augstākās izglītības programmās, kas tiek īstenotas valsts valodā vai citā Eiropas Savienības oficiālajā valodā. Stipendiju piešķir bakalaura studiju programmas, pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas vai maģistra studiju

programmas studentam – 10 mēnešus gadā, bet  doktora studiju programmas studentam  – 11mēnešus gadā.
            Stipendiju piešķiršanu administrēs Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA), kura kopš 2010.gada vasaras pārņēmusi

stipendiju administrēšanu no IZM. Iesnieguma atbilstību MK noteiktajiem kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtēs VIAA izveidota vērtēšanas komisija, piešķirot noteiktu punktu skaitu.

            Komisijas sastāvā tiek iekļauti divi VIAA, divi IZM pārstāvji un viens Latvijas Studentu apvienības deleģēts pārstāvis. Pamtojoties uz komisijas lēmumu par stipendijas piešķiršanu, VIAA slēgs līgumu ar Latvijas augstākās izglītības institūciju par finansējuma nodrošināšanu ārzemniekam piešķirtajai stipendijai Ārvalstu studentiem iespēja saņemt stipendijas bijusi arī iepriekšējos gados. Tās piešķīra,  pamatojoties uz starpvaldību un starpresoru līgumiem par sadarbību izglītībā un zinātnē un saskaņā ar VIAA iekšējiem noteikumiem un nolikumu.

2011./2012.akadēmiskajā gadā piešķirtas 52 Latvijas stipendijas studijām un pētniecībai studentiem no Lietuvas, Grieķijas, Čehijas, Somijas, Ukrainas, Vācijas, Lielbritānijas, Meksikas, Uzbekistānas, Turcijas, Polijas, Ungārijas un Ēģiptes.

            Šobrīd starptautiskus līgumus izglītības jomā, kuras ietvaros paredzēta stipendiju piešķiršana partnervalsts iedzīvotājiem, Latvijas Republikas valdība vai IZM ir noslēgusi ar daudzām valstīm – Azerbaidžānu, Baltkrieviju, Beļģiju, Bulgāriju, Čehiju,

Ēģipti, Franciju, Grieķiju, Horvātiju, Igauniju, Indiju, Itāliju, Izraēlu, Kipru, Ķīnu, Lielbritāniju, Lietuvu, Mongoliju, Moldovu, Poliju, Portugāli, Slovēniju, Somiju, Spāniju, Turciju, Ungāriju, Ukrainu, Uzbekistānu, Vāciju, Vjetnamu, Koreju un Peru.

Ministru kabineta noteikumu projekts „Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem” 24.janvārī apstiprināts valdībā. Ar to var iepazīties www.likumi.lv.

IZGLĪTĪBAS un ZINĀTNES MINISTRIJAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv