English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Ārējo sakaru daļas aktualitātes
08.02.2012
Izsludināts 2012.gada konkurss Erasmus Mundus programmā

Izsludināts 2012.gada konkurss Erasmus Mundus programmā

Izsludināts 2012.gada konkurss Erasmus Mundus programmā http://www.viaa.gov.lv/lat/starpvalstu_sadarbiiba/ersamus_mundus/erasmus_mundus_konkursi/mundus_izsludinatie_konkursi/

Eiropas Komisija 2011.gada 30.decembrī ir izsludinājusi projektu pieteikumu konkursu 2012.gadam /Erasmus Mundus/ (EM) programmas visās trijās aktivitātēs un aicina augstākās izglītības iestādes iesniegt pieteikumus, lai īstenotu kopīgās studiju programmas, mobilitātes partnerības un popularizētu Eiropas augstāko izglītību pasaulē.

Aicinām potenciālos projektu pieteikumu sagatavotājus un iesniedzējus ņemt vērā to, ka /Erasmus Mundus/ programmas 1.aktivitātē (kopīgās programmas) ŠIS IR PĒDĒJAIS IZSLUDINĀTAIS KONKURSS  2009.-2013.gada  /Erasmus Mundus/ programmas ietvaros. /Erasmus Mundus/programmas 2., 3.aktivitātē konkursus plānots izsludināt arī 2012.gadā.

Pieteikumu sagatavošanas dokumentācija

Izsludinātā konkursa visa dokumentācija - konkursa nolikums, projekta pieteikumu sagatavošanas vadlīnijas, dokumentu veidlapas u.c. pieteikumu sagatavošanai noderīga informācija ir pieejama Izglītības,audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras (/Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, *EACEA*/) *mājas lapā*:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/2012/call_eacea_42_11_en.php%20

Pieteikumu iesniegšana un termiņi

     1.aktivitāte – kopīgās maģistra/doktora līmeņa studiju programmas:

      Aizpildīta pieteikuma veidlapa (ar pielikumiem) kopīgajām programmām jāiesniedz tiešsaistē (elektroniski) ne vēlāk kā līdz 2012.gada 30.aprīļa plkst. 12.00 pēc Briseles laika (Centrāleiropas laika).

Elektroniskā veidlapa būs pieejama EACEA mājas lapā 2012.gada februārī.

      EACEA pieņems tikai noteiktajā termiņā elektroniski iesniegtos pieteikumus (ieskaitot pielikumus), kas atbilst attiecīgajā veidlapā noteiktajām prasībām. Papīra formātā, pa faksu vai e-pastu iesūtītos pieteikumus Eiropas Komisijas izpildaģentūra neizskatīs.

     2.aktivitāte (mobilitātes partnerības) un 3.aktivitāte (Eiropas augstākās izglītības popularizēšana) : Aizpildītas pieteikuma veidlapas (ar pielikumiem) partnerībām un Eiropas augstākās izglītības popularizēšanai jāiesniedz līdz 2012. gada 30.aprīlim (pasta zīmogs), nosūtot tās ierakstīta sūtījuma veidā uz šādu adresi:

      /EDUCATION, AUDIOVISUAL AND CULTURE EXECUTIVE AGENCY //

      /Call for proposals EACEA/42/11 — attiecīgi _norādot „Action 2”

      vai „Action 3” _/

      /Attn. Mr Joachim Fronia /

      /BOUR 02/029/

      /Avenue du Bourget, 1 /

      /BE-1040 Bruxelles/Brussels/

      /BELGIQUE/BELGIUM//

 

EACEA pieņems tikai noteiktajā termiņā (pasta zīmogs) iesniegtos pieteikumus (ieskaitot pielikumus), kas atbilst attiecīgajā veidlapā noteiktajām prasībām. Pieteikumus, kas nosūtīti tikai pa faksu vai e-pastu, Eiropas Komisijas  izpildaģentūra neizskatīs.

Ja viena institūcija iesniedz vairākus projektu pieteikumus 2., 3.aktivitātē, KATRAM no tiem JĀBŪT IEVIETOTAM ATSEVIŠĶĀ APLOKSNĒ ar atbilstošās aktivitātes norādi. 

Papildu informācija

    * Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem (pa aktivitātēm): http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/tools/faq_en.php

    * EACEA mājas lapā: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php

    * VIAA mājas lapā: http://www.viaa.gov.lv/lat/ersamus_mundus

    * Noderīgi materiāli /Erasmus Mundus/ kopīgo programmu projektu sagatavošanai (EMAP2 projekta kopīgo programmu konsorciju apmācības semināru prezentācijas – šeit Jūs atradīsiet gan projektu sagatavošanas nosacījumu  prezentācijas, gan arī labās prakses piemēru prezentācijas): http://emap-project.webnode.cz/emap-2-2010-2012-/project-events

    * http://www.emqa.eu - Welcome to/Erasmus Mundus/ Excellence – noderīga informācija par kopīgo maģistra programmu izstrādi (šeit interaktīvā veidā iespējams arī novērtēt Jūsu sagatavotās kopīgās maģistra programmas kvalitāti atbilstoši starptautiski pieņemtajai labajai praksei).

    * http://www.joiman.eu – Eiropas Komisijas finansētā projekta JOIMAN mājas lapa. Projekta rezultātā sagatavotas

vadlīnijas un labās prakses piemēri kopīgo programmu administrēšanai.

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv