English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Ārējo sakaru daļas aktualitātes
12.08.2005
Iespēja studēt ārzemēs ir

Iespēja studēt ārzemēs ir

Ilga Greivule ir Rēzeknes Augstskolas ( RA) Pedagoģijas fakultātes 3. kursa Sākumskolas specialitātes studente. Aizvadītajā studiju gadā viņa vienu semestri apmaiņas programmas SOCRATES/ERASMUS ietvaros, studēja Somijā. No janvāra līdz maijam viņa dzīvoja Somijā un mācījās Turku universitātē. Par to, kā jaunietei izdevies nokļūt studēt ārpus Latvijas, stāsta I. Greivule: “RA Ārējo sakaru daļas galvenā speciāliste Helēna Overina piedāvāja izvēlēties vienu valsti un pretendēt konkursā, kas paredzēja stipendiju studijām. Es izvēlējos pretendēt studijām Turku universitātē. Tā arī notika - apmaiņas programma SOCRATES/ERASMUS man deva lielisku iespēju doties studēt uz ārzemēm. Tā kā Rēzeknes Augstskolā es apgūstu Sākumskolas skolotāja specialitāti, tad Turku universitātē programma bija diezgan līdzīga. Studijas un iegūtās zināšanas, protams, bija ļoti noderīgas, taču visvairāk no brauciena atmiņā ir palikusi sadraudzība ar citiem apmaiņas programmas studentiem no Itālijas, Spānijas, Austrālijas, Polijas.”

RA studente uzsver, ka studijas Somijā ir atšķirīgas. “Varu teikt, ka RA es zinu, ko no manis gaida docētāji. Turku universitātē tā nav, taču tur ir nesalīdzināmi labāka materiāli tehniskā bāze, kas ļauj studentiem pilnvērtīgi apgūt arī praktiskās iemaņas, piemēram, zīmēšanā, mūzikā. Ārzemju studentu un docētāju attiecības ir ļoti brīvas un atvērtas, taču nevar teikt, ka somi labprāt vēlas komunicēties ar iebraucējiem, viņi ir vairāk noslēgti un cenšas norobežoties, tāpēc ciešākā sadarbība mums sanāca ar studentiem, kuri Turku universitātē bija ieradušies studēt vienu semestri no kādas citas valsts. Vēl jāteic, ka studentu dzīves apstākļi dienesta viesnīcās salīdzinoši ar mūsu studentu dzīvi kojās ir daudzreiz labāki. Man patiešām ir liels gandarījums, ka pateicoties Rēzeknes Augstskolai, es studēju ārpus Latvijas. Domāju, ka no citas Latvijas augstākās izglītības iestādes uz ārvalstu augstskolu nokļūt man būtu nesalīdzināmi grūtāk,” atzīst Ilga. Jautājot, ko RA studente vērtē kā lielāko ieguvumu pēc brauciena, viņa saka: “Citā vidē esot, cilvēks mainās ātrāk, manuprāt, izmaiņas manī bija ļoti straujas un pats galvenais – pozitīvas. Es būdama Somijā apguvu daudz jaunu zināšanu, papildināju valodas krājumu, iepazinu citas tautas kultūru. Cilvēks, esot ārpus savas valsts, kļūst garīgi, intelektuāli bagātāks, šo bagāžu no Somijas līdzi esmu atvedusi arī es.”

Šovasar I. Greivule Rēzeknes rajona Ozolaines pagasta pirmsskolas iestādē bija praksē, tā atkal ir jauna pieredze. Rēzeknes Augstskolā studiju darbs tiek organizēt mērķtiecīgi,- rīkotas prakses, ekspedīcijas, studentiem ir lieliska iespēja studēt ārpus Latvijas, jo RA ir noslēgti sadarbības līgumi ar 19 valstu universitātēm un augstskolām. Ikviens sekmīgs RA students var izmantot iespēju pieteikties studijām vai praksei ārpus Latvijas. Šogad RA piedāvā izvēlēties studēt kādā no 40 programmām un dokumentus pilna/nepilna laika studijām uz vidējās izglītības bāzes pieņems vēl līdz 22. augustam, bet uz augstākās izglītības bāzes līdz 29. augustam. Kļūstiet par savējiem Rēzeknes Augstskolā un izmantojiet visas iespējas, ko tā piedāvā.

Sabiedrisko attiecību nodaļa

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv