English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Ārējo sakaru daļas aktualitātes
15.10.2005
RA studenti gūst pieredzi Vācijā

RA studenti gūst pieredzi Vācijā

2004.gada sākumā ir parakstīts   līgums starp Viļānu pilsētu un Krummhoernas pašvaldību, bet 2005 . gada maijā Vācijas pašvaldības pārstāvji, viesojoties Viļānos un Rēzeknē,   apsprieda   iespēju prakses vietu nodrošināšanai RA studentiem Vācijā.

Ārējo sakaru daļa vadītāja Helēna Overina norāda, ka ikviens, kurš sekmīgi studē RA, var iesaistīties apmaiņas programmā un studēt ārpus Latvijas. Kopš 1997.gada RA jaunieši dodas studēt uz Vilhelmshāfenes augstskolu.

Septembra sākumā Latvijā atgriezās trīs RA Ekonomikas fakultātes studentes - Larisa Romanova, Inita Voitiņa un Diāna Maksimova. Viņas piecus mēnešus studēja Vilhelmshāfenes augstskolā un vienu mēnesi apguva profesionālās iemaņas praksē Krummhoernas pašvaldības Tūrisma informācijas centrā. RA studentes atzīst, ka studijas Vācijā devušas milzīgu profesionālo un estētisko pieredzi: "Esot Vilhelmshāfenes augstskolā, pārliecinājāmies, ka Vācijā studiju stils ir citādāks. Nereti ir tā, ka lekciju kursa sākumā pasniedzējs izdala lekciju konspektus. Visās nākamajās nodarbībās studenti seko līdzi šiem materiāliem, tos analizējot un papildinot. Tādējādi viņiem mazāk jāpieraksta. Vilhelmshāfenes augstskolā mūs uzņēma ļoti draudzīgi, gan studiju biedri, gan pasniedzēji bija laipni un izpalīdzīgi."  

Stāstot par savu studiju pieredzi Vācijā, jaunietes atceras, ka sākotnēji Latviju jauca ar Lietuvu, bet viņas nereti nodēvēja par krievu tautības pārstāvēm, taču pakāpeniski, kontaktējāmies ar SOCRATES/ERASMUS programmas dažādu valstu studentiem - poļiem, lietuviešiem, spāņiem, itāļiem, bet īpaši pēc meiteņu sagatavotās Latvijas prezentācijas, viņu grupas biedriem izveidojās priekšstats gan par Latvijas līdzību, gan atšķirībām ar Lietuvu.   Vācijā pavadītais laiks saistās ar daudzām pozitīvām emocijām: tika rīkota preses konference, kurā atbildēts uz vācu žurnālistu jautājumiem par Latvijas tūrisma specifiku; godam pārstāvētas volejbola spēlēšanas tradīcijas, 12 komandu konkurencē iegūstot otro vietu, svinēti Līgo svētki kopā ar spāņiem un lietuviešiem.

Veselu mēnesi studentes bija praksē Tūrisma informācijas centrā, kur vajadzēja likt lietā kā Vācijā gūtās zināšanas, tā arī Latvijā apgūtais, veidojot tūrisma maršrutus, gatavojot kāda objekta prezentāciju, apkopojot informāciju, strādājot ar klientiem. Prakses laikā studentes kopā ar tūrisma centra darbiniekiem gatavoja informatīvos bukletus, strādāja ar reklāmas menedžmentu, īpaši daudz pārdomājot veiksmīgākā teksta izvēli dažādu vecumu, sociālo iespēju tūristu piesaistei. Savukārt izbraucienos uz Ķelni, Brēmeni, Holandi tika apskatītas daudzas ievērojamas vietas un gūta pieredze gida stāstījuma veidošanā. Ekskursiju laikā tika sekots ekspozīciju izkārtojumam muzejos, jo arī tas ir svarīgs faktors veiksmīgai tūrisma preces realizēšanai. Jāteic, ka Vācijā tūristu uzmanība tiek piesaistīta divējādi, pirmkārt, akcentējot kultūrvēsturiskos objektus, valsts vēsturisko mantojumu, otrkārt,   dabas bagātības. Ekoloģiskais tūrisms, organizējot, piemēram,   izbraukumus atklātā jūrā un kopīgi vērojot putnus, Vācijā ir īpaši populārs.

Kā atzīst studentes: "Mūsu lielākais ieguvums,   studējot Vācijā, neapšaubāmi ir personiskā pieredze valodas lietojumā, kā arī praktiskās iemaņas tūrisma informācijas centra darbībā. Esam pārliecinātas, ka nākotnē iegūto pieredzi realizēsim praktiski. Vispirms, izstrādājot studiju un bakalaura darbus, vēlāk darbojoties tūrisma jomā Latvijā."

Visiem RA studentiem, kuri apsver iespēju iesaistīties SOCRATES/ERASMUS studentu apmaiņas programmā, jaunietes to novēl arī realizēt, lai pārliecinātos par savām spējām, iegūtu jaunu pieredzi un arī ierosmi jaunām idejām.

Pielikumā fails JPG Picture 2005.10.15_Vacija.jpg
RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv