English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Ārējo sakaru daļas aktualitātes
24.10.2005
RA studenti atzinīgi vērtē prakses iespējas ārzemēs

RA studenti atzinīgi vērtē prakses iespējas ārzemēs

Vera Šarakova ir RA Ekonomikas fakultātes Tūrisma un viesnīcu uzņēmējdarbības specialitātes 4. kursa studente. Septembra beigās jauniete atgriezās Latvijā no Grieķijas, kur studiju programmas ietvaros bija mācību praksē. Viņa Korfu salā strādāja vienā no lielākās Grieķijas viesnīcu ķēdes “GRECOTEL” viesnīcām un veica viesmīles pienākumus. Vera līdz braucienam uz Grieķiju, algotu darbu nebija strādājusi, tāpēc šī bija viņas pirmā darba pieredze.

“Salīdzinoši maz viesnīcas darbinieku labi pārzināja angļu valodu, tā kā es runāju gan krievu, gan angļu valodā, tad ar komunikāciju problēmas neradās. Tāpat bija motivācija apgūt grieķu valodu. Ar studentiem-praktikantiem no Slovākijas un Polijas runāju angļu valodā, savukārt ar viesiem nācās runāt angļu, vācu, krievu valodā. Četrzvaigžņu viesnīcā apmetās vācieši, angļi, daži grieķi, sevišķi daudz krievu tautības cilvēku. Darbs apkalpošanas sfērā ir ļoti interesants, bet prasa arī nopietnu attieksmi: jābūt laipnam, jāprot komunicēties, lieti noder spējas saprasties ar klientu. Korfu salas “GRECOTEL” viesnīcā apkalpošana ir augstā līmenī, bet tas problēmas neradīja. RA apgūts daudz teorētisku un arī praktisko zināšanu, vien nācās tās pielietot praksē. Kolektīvs bija draudzīgs, laika gaitā nodibināju kontaktus. Šobrīd ir patīkami apzināties, ka citās pasaules valstīs man ir draugi. Strādājot varēju iepazīt arī darbu administrācijā. Darba laiks bija izdevīgs, paralēli varēja atpūsties, sauļoties, kopā ar viesnīcas apmeklētājiem tika organizēta ekskursija pa salu,” tā pēc prakses Grieķijā stāsta Vera.

V. Šarakova pauž cerību, ka nākotnē RA noslēgs prakšu sadarbības līgumus arī ar citu valstu uzņēmumiem. Studentiem tas ir ļoti izdevīgi, ir uzticamība un drošības sajūta, ja prakses vietu garantē un līgumu slēdz nevis kaut kāda firma, bet augstskola. RA dod lielisku iespēju: iziet praksi, paradīt un pierādīt sevi, iepazīties ar dažādām kultūrām, krāt darba pieredzi, zinot, ka iegūtais noderēs Latvijā, veidojot savu uzņēmumu. Tāpat paralēli praksei var apskatīt citas valstis, iepazīt to kultūru, kā arī apgūt valodas.

Septembrī no Kipras uz Latviju ceļu mēroja arī Līga Kazakeviča, kura studē RA Ekonomikas fakultātes 3. kursā - specialitātē ekonomika ar specializāciju uzņēmējdarbības tiesības. Pērnajā gadā vasarā viņa strādāja Grieķijā, savukārt šogad no 6. janvāra līdz 7.jūnijam SOCRATES/ERASMUS programmas ietvaros piecus mēnešus studēja Kipras Universitātē, bet pēc studijām sameklēja darbu un praktizējās strādājot hotelī par viesmīli. L. Kazakeviča atzīst, ka studijas Kiprā ir devušas iespēju iemācīties sadalīt un plānot produktīvi savu laiku, patstāvīgi pieņemt lēmumus. “Studējot Kipras Universitātē es arī novērtēju to, kas mūsu augstskolā ir pozitīvs. Šeit studentos ir kopības sajūta, saliedētība. Mums ir dota iespēja daudz vairāk papildināt teorētiskās zināšanas ar praktiskām iemaņām. Daudzos priekšmetos ir labas iestrādes praktisko darbu veikšanai. Jāteic, ka Kipras Universitātē atlases kritēriji ir ļoti stingri. Tā ir prestiža augstākās izglītības iestāde, kur studē vai nu ļoti turīgu vecāku bērni, vai arī sevišķi talantīgi jauni cilvēki. Kopumā universitātē bija 32 SOCRATES/ERASMUS apmaiņas programmas studenti, tādējādi daudz nācās komunicēties ar cittautiešiem. Spilgti atmiņā ir palikušas grieķu valodas nodarbības. Atzīstu, ka šo valodu iemācīties ir ļoti grūti, tomēr tagad tās ir zināšanas, ko man neatņems. Šis brauciens bija nozīmīgs daudzējādā ziņā, iegūti jauni draugi no dažādām valstīm, papildinātas zināšanas specialitātē. Atbraucot uz Latviju es sapratu, ka esmu sākusi domāt pozitīvāk, kļuvusi atvērtāka pret apkārtējo pasauli, esmu iemācījusies saskatīt un novērtēt skaisto,” atzīst Līga.

L. Kazakeviča norāda, ka studējot Kipras universitātē vislielākais prieks bijis par to, ka strauji uzlabojušās angļu valodas zināšanas. Pēc tam, kad Kiprā L. Kazakeviča bija studējusi piecus mēnešus, viņa apņēmības pilna meklēja darbu. “Strādājot Kiprā viennozīmīgi ieguvu iemaņas, kuras esot praksē kādā no Latvijas viesnīcām, man nebūtu iespējams gūt – darbs ar dažādu tautību viesnīcas apmeklētājiem, iemaņas administratora darbā, iespēja darboties ar specifiskām datorprogrammām, kuras izmanto apmeklētāju reģistrācijā, tāpat arī veikt lietvedības datu sakārtošanu,” stāsta L. Kazakeviča. Strādājot trīs mēnešus Kiprā, RA studente iepazinusi šīs valsts tūrisma industriju, apzinājusies, ka cilvēkiem, kuri Latvijā darbojas šajā jomā, jārada kas tāds, kas pārsteigtu, liktu brīnīties. “Latvijā ir brīnišķīga daba, taču ar to vien nepietiek, ja uzņēmēji vairāk domātu par klientu piesaisti, vajadzētu izveidot ko ekstrēmu, piemēram, “izdzīvošanas taku”, kuru veicot iespējams justies kā realitātes šovā un pārdzīvot ekstrēmu. Es viennozīmīgi varu teikt – esot Kiprā atradu savu dzīves aicinājumu. Lai arī studēju ekonomiku ar specializāciju uzņēmējdarbības tiesībās, sapratu, ka pēc studiju beigšanas, vēlos vairāk darboties tūrisma jomā,” pārliecināta studente. Līga min, ka RA ir tā augstskola, kura studentiem dod iespēju redzēt, dzirdēt, darboties. To var izmantot katrs, kurš studē RA.

RA Sabiedrisko attiecību nodaļa

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv