English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Ārējo sakaru daļas aktualitātes
27.02.2007
Quality management of foreign language teaching at third level institutions within the European framework.

Quality management of foreign language teaching at third level institutions within the European framework.

Rēzeknes Augstskolas Svešvalodu katedra 2003.gadā Eiropas Komisijai iesniedza LINGUA 2 projektu „Qualitätsmanagement des Fremdsprachenunterrichts an der Hochschule im europäischen Diskurs“ (Quality management of foreign language teaching at third level institutions within the European framework). Projektā iesaistījās sešu valstu augstskolas: RA(Latvija), Oldenburgas/Austrumfrīzijas/Vilhelmshāfenes augstskola (Vācija), KATHO augstskola (Beļģija), Porto universitāte (Portugāle), Tralī tehnoloģiju institūts (Īrija), Viļņas universitāte (Lietuva).

Projekta ietvaros, ar EK līdzfinansējumu, ir izstrādāts mācību materiāls angļu un vācu valodas apguvei. Projekta materiālā iekļautās tēmas ne tikai sniedz informāciju par projektā iesaistītajām valstīm, bet arī par šo valstu vēsturi, kultūru, tradīcijām, politiku un reģioniem.

Projekta materiāls (grāmata, projekta materiāls CD formā, mājas lapa http://lingua.ru.lv) ir paredzēts jauniešiem un pieaugušajiem ar priekšzināšanām angļu vai vācu valodā, jo izstrādātais materiāls atbilst B līmenim. Interesents, apgūstot svešvalodu, iegūs aktuālu informāciju par Eiropas valstīm. Attiecīgi adaptējot, svešvalodu skolotāji un pasniedzēji materiālu varēs izmantot ne tikai vidusskolās, ģimnāzijās un augstskolās, bet gan arī profesionālajās izglītības iestādēs, koledžās, tālākizglītības centros un valodu centros.

Tiek ielūgti svešvalodu skolotāji un pasniedzēji piedalīties projekta noslēguma pasākumā - prezentācijā, kas notiks 2007.gada 28. martā Rēzeknes Augstskolā (Atbrīvošanas alejā 115, aktu zālē).

Pasākumā piedalīsies pārstāvji no Latvijas Akadēmisko Programmu Aģentūras (APA), kas informēs par izglītības programmu aktualitātēm:

  • valodu mācīšana un apguve (LINGUA)
  • skolu izglītība (COMENIUS)
  • pieaugušo izglītība (GRUNDTVIG)

Pasākumā piedalīsies arī Vācijas Akadēmiskā Apmaiņas Dienesta informācijas centra vadītāja Katarina Ertle, kas informēs, par DAAD programmām un aktualitātēm.

Projekta koordinatore Karīne Laganovska

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv