English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Ārējo sakaru daļas aktualitātes
04.01.2008
COMENIUS asistentūra

COMENIUS  asistentūra

Kas var būt COMENIUS asistenti?

  • Studenti, kas pabeiguši vismaz divu gadu studijas augstskolā un kas, beidzot izglītības iestādi, saņems skolotāja kvalifikācijas diplomu
  • Topošie skolotāji, kas ir beiguši studijas, bet vēl nav patstāvīgi strādājuši par skolotājiem

Asistentūras mērķi

Šīs aktivitātes mērķis ir dot topošajiem skolotājiem iespēju iegūt labāku izpratni par Eiropas dimensiju mācību procesā, uzlabot svešvalodu zināšanas un iepazīties ar citām Eiropas valstīm un to izglītības sistēmām, kā arī uzlabot pedagoģiskās prasmes

Asistenta darba pienākumos tiek iekļauti sekojoši uzdevumi:

  • Asistēt mācību stundās, atbalstīt skolēnu grupu un projektu darbu,
  • Uzlabot skolēnu svešvalodu zināšanas (uztveršanas un izteikšanās spējas), mācīt asistenta dzimto valodu un/vai citas valodas un mācību priekšmetus,
  • Strādāt papildus ar skolēniem, kam ir īpašas izglītības vajadzības,
  • Sniegt informāciju par asistenta dzimto zemi,
  • Ieviest un nostiprināt Eiropas dimensiju asistentu uzņemošajā iestādē.

Tiem, kas vēlas kļūt par šīs programmas dalībnieku 2008./2009. mācību gadā, Valsts aģentūrā Akadēmisko programmu aģentūra līdz 2008.gada 31. janvārim jāiesniedz pieteikums, kurā jānorāda dati par sevi, savu izglītību, vēlamo asistentūras profilu un jāpamato vēlme piedalīties akcijā. Sekmīga pieteikuma un sekmīgas starpaģentūru saskaņošanas gadījumā asistentūra var sākties līdz ar jaunā mācību gada sākumu.

Sīkāka informācija un pieteikuma veidlapas VA APA mājas lapā internetā: http://www.apa.lv sadaļā Comenius “Pieteikumu veidlapas 2008”. Papildu informāciju iespējams iegūt no Eiropas Komisijas Mūžizglītības programmas mājas lapas http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html

Papildu informāciju iespējams iegūt arī zvanot pa tālruni 67280138, rakstot e-pasta vēstules: apa@apa.lv, vai klātienē Rīgā, Blaumaņa iela 28, 3.stāvs, LV-1011 mājas lapā norādītajās dienās iepriekš piesakoties pa tālruni.

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv