English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Ārējo sakaru daļas aktualitātes
18.01.2010
Stipendija studijām un pētniecības darba veikšanai Ķīnā

Stipendija studijām un pētniecības darba veikšanai Ķīnā

Ķīnas Tautas Republikas valdības piedāvā stipendijas studijām un pētniecības darba veikšanai Ķīnā 2010./2011. akadēmiskajā gadā.Studijām 2010./2011.akadēmiskajā gadā Latvijas studentiem, tāpat kā pagājušajā gadā, tiek piedāvātas 3 stipendijas, nevis piecas, jo diviem iepriekšējo gadu stipendiātiem tās jau Ķīna ir pagarinātas vēl uz vienu gadu.

Priekšroka tiek dota doktorantūras un maģistrantūras studentiem.

Iesniedzamie dokumenti:

1.      Aizpildīta pieteikuma veidlapa (jāaizpilda interneta vietnē: http://laihua.csc.edu.cn un jāizdrukā 3 eks. Veidlapa atrodama arī Ķīnas Stipendiju padomes mājas lapā http://www.csc.edu.cn).

2.      Notariāli apstiprinātas augstskolas diplomu un to pielikumu kopijas. Teksts, kas nav angļu valodā, jāpārtulko angliski, un tulkojums arī jāapstiprina. Ja diplomu saņems tikai jūnijā, jāiesniedz atzīmju izraksts angļu valodā (izsniedz augstskolas).

3.      Studiju vai pētniecības plāns.

4.      Divas ieteikuma vēstules angļu valodā.

5.      Tiem, kuri Ķīnā vēlas studēt maģistrantūrā vai doktorantūrā, jaiesniedz ielūguma vēstule no uzņēmējas augstskolas Ķīnā.

6.      Medicīnas izziņas (jāizmanto interneta vietnē http://www.csc.edu.cn atrodamā veidlapa) kopija. Veidlapu aizpilda ārsts angļu valodā. Medicīnas izziņas oriģināls dokumentu iesniedzējam jāpatur, lai to varētu uzrādīt Ķīnā (ja kandidātam tiks piešķirta stipendija).

7.      Motivācijas vēstule angļu valodā (lūdz VIAA).

Lūdzam iesniedzamos dokumentus sakārtot minētajā secībā.

Var pieteikties arī mūziķi un mākslinieki, ja prot ķīniešu valodu vai ir gatavi pirms studijām to Ķīnā apgūt (pirms dokumentu kārtošanas lūdzam sazināties ar VIAA).

Papildu informāciju var saņemt VIAA, Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050. Tālr. 67814322; 26548593. Turpat jāiesniedz arī sagatavotie dokumenti. E-pasta adrese: aija.jakovica@viaa.gov.lv

Pēdējā pieteikumu iesniegšanas diena – 2010. gada 5. marts.

Laikā no 15. līdz 19. martam VIAA telpās notiks vērtēšanas komisijas pārrunas ar kandidātiem. Tajās piedalīsies arī ĶTR vēstniecības Latvijā izglītības atašejs. Precīzs pārrunu laiks visiem kandidātiem tiks paziņots atsevišķi.

Dokumenti jāiesniedz 3 (trīs) eksemplāros (pirmajā eksemplārā ieteikuma vēstules ir oriģināli, uz augstskolas diplomu kopijām ir apstiprinājuma zīmoga nospiedums un apstiprinātāja paraksts, datums. Otro un trešo eksemplāru dabū, pirmo vienkārši pārkopējot, tiem nekādi papildu apstiprinājumi nav vajadzīgi).

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv