English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Ārējo sakaru daļas aktualitātes
15.02.2010
Valsts izglītības attīstības aģentūras jaunumi

Valsts izglītības attīstības aģentūras jaunumi

ES struktūrfondi
VIAA  sadarbībā ar IUB ir sagatavojusi skaidrojumu par līgumcenas noteikšanu un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām,  īstenojot ES struktūrfondu projektus. Vairāk informācijas: ES struktūrfondi Jaunumi

Mūžizglītības programma

Mācību braucieni
Turpinās pieteikšanās Eiropas Savienības Mūžīzglītības programmas Caurviju apakšprogrammas mācību braucieniem. Vairāk informācijas: VIAA » Par mums » VIAA jaunumi

Leonardo da Vinci programmma
Turpinās pieteikumu pieņemšana  Leonardo da Vinci programmas projektiem.  Inovāciju attīstības, sadarbības tīkla un inovāciju pārneses projektu pieteikumi jāiesniedz līdz 2010.gada 26.februārim. Vairāk informācijas: Leonardo da Vinci » Konkursi » Izsludinātie konkursi

Erasmus
Turpinās pieteikšanās Erasmus mobilitātes projektiem. Vairāk informācijas:  http://www.apa.lv/?news=360


Stipendijas
VIAA izsludinājusi pieteikšanos Čehijas Republikas valdības stipendijām

 • Čehijas Republikas valdība piedāvā Latvijas studentiem, mācībspēkiem un pētniekiem divas stipendijas dalībai Prāgas Kārļa universitātes organizētajos čehu valodas un kultūras vasaras kursos, kas notiks no 2010. gada 5. līdz 30. jūlijam Podebrados (50 km uz austrumiem no Prāgas). Interneta adrese: http://www.ujop.cuni.cz.

Pretendentiem Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA) jāiesniedz šādi dokumenti:

 1. CV un motivācijas vēstule angļu valodā;
 2. Viena ieteikuma vēstule angļu valodā;
 3. Izglītības dokumentu kopijas (kopijas apstiprināšana nav vajadzīga).

Pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas divus stipendiju kandidātus un divus rezerves kandidātus VIAA aicinās aizpildīt pieteikuma veidlapas.

Dokumentu iesniegšanas termiņš – 2010. gada 17. marts.

Papildu informāciju var saņemt Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050. Tālr. 67559502, 29530226, e-pasta adrese: aija.jakovica@viaa.gov.lv

 • VIAA izsludina pieteikšanos Čehijas Republikas valdības stipendijām studijām un pētniecības darba veikšanai Čehijā.

2010./2011. akadēmiskajā gadā ir paredzētas šādas stipendijas:

 • Trīs stipendijas augstskolu mācībspēkiem un pētniekiem (uzturēšanās laiks viens mēnesis);
 • Desmit bakalaura un maģistra līmeņa stipendijas (uzturēšanās laiks divi mēneši);
 • Viena doktorantūras stipendija uz desmit mēnešiem vai divas doktorantūras stipendijas uz īsākiem laika posmiem.

Pieteikšanās nosacījumus, iesniedzamo dokumentu sarakstu un pieteikuma veidlapas atrodamas Čehijas Republikas Izglītības, jaunatnes un sporta ministrijas mājas lapā: http://www.msmt.cz/international-cooperation-1/scholarships-for-the-academic-year-2009-2010

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2010. gada 17. marts.

Pieteikumi jāatnes vai jānosūta pa pastu uz Valsts izglītības attīstības aģentūru, Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050.
Tālrunis papildu informācijai – 67559502, 29530226, e-pasta adrese – aija.jakovica@viaa.gov.lv

Šīs stipendijas izsludinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Čehijas Republikas Izglītības, jaunatnes un sporta ministrijas līgumu par sadarbību izglītībā, jaunatnes lietās un sportā 2007.–2010.gadā.

 • VIAA izsludina pieteikšanos Flandrijas valdības stipendijām

VIAA izsludina pieteikšanos Flandrijas valdības stipendijām studijām un pētniecisko darbu veikšanai Beļģijā 2010./2011. akadēmiskajā gadā.

Flandrijas valdība Latvijas studentiem un pētniekiem 2010./2011. akadēmiskajā gadā piedāvā:

 • vienu stipendiju 10 mēnešus ilgām studijām maģistrantūrā vai doktorantūrā kādā no Flandrijas valdības atzītajām augstskolām un studiju programmām;
 • stipendiju 9 mēnešus ilgam pētniecības darbam. Šo stipendiju var sadalīt trijās 3 mēnešus ilgās stipendijās (viena vai divus mēnešus ilga uzturēšanās netiek piedāvāta).

Kandidātam, uzsākot studijas vai pētniecības darbu Flandrijā, jābūt jaunākam par 35 gadiem.

Iesniedzamie dokumenti:

 • aizpildīta pieteikuma veidlapa (to Jums elektroniski pārsūtīs vai arī iedos Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA));
 • apstiprinātas diplomu kopijas ar pielikumiem (apstiprina augstskolas Ārējo sakaru daļa). Ja diplomu saņemsiet tikai 2010. gada jūnijā, jāpievieno visu nokārtoto eksāmenu atzīmju izraksts (izsniedz augstskola);
 • divas ieteikuma vēstules no savas augstskolas vai Flandrijas augstskolas mācībspēkiem;
 • maģistra darba vai disertācijas tēzes (maksimums 10 lpp.);
 • CV un motivācijas vēstule;
 • medicīnas izziņa (izsniedz ģimenes ārsts);
 • apstiprināta dzimšanas apliecības kopija.


Visi dokumenti VIAA jāiesniedz trīs eksemplāros.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2010. gada 1. aprīlis.

Papildu informāciju var saņemt VIAA, Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050, tālr.: 67559502;
mob. tālr.:29530226. E-pasts: aija.jakovica@viaa.gov.lv

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv