English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Ārējo sakaru daļas aktualitātes
19.04.2010
Stipendijas izglītības darbinieku mobilitātei uz Īslandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju

Stipendijas izglītības darbinieku mobilitātei uz Īslandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina pieteikties

stipendijām izglītības darbinieku mobilitātei uz Īslandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju.

Stipendijas var saņemt valsts, pašvaldību un privāto vispārējās izglītības iestāžu pedagogi, augstskolu vai koledžu pasniedzēji un valsts vai pašvaldību iestāžu administrācijas darbinieki izglītības jomā dalībai profesionālās pilnveides kursos, skolotāju praksēs, konferencēs, pieredzes apmaiņā un praksēs izglītības iestādēs.

Stipendijas piešķir Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Stipendiju grantu shēmas ietvaros. Kopējais konkursā pieejamais finansējums ir ne mazāks par 41 308

eiro ekvivalentu latos pēc Latvijas Bankas noteiktā maiņas kursa.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 30. aprīlis.

Mobilitātes ilgums: no 1 līdz 6 nedēļām.

Stipendijas apjoms iekļauj ceļa, apdrošināšanas un uzturēšanās izdevumus,

un ir:

1600 eiro par vienu nedēļu

1880 eiro par divām nedēļām

2160 eiro par trim nedēļām

2440 eiro par četrām nedēļām

2720 eiro par piecām nedēļām

3000 eiro par sešām nedēļām

Saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta vadības likumu (22. panta 3.punktu) projekta iesnieguma maksimālais vērtēšanas laiks ir četri mēneši, skaitot no konkursa beigu termiņa, tāpēc mobilitātes jāplāno, sākot ar šī gada septembri (atgriešanās pēdējais termiņš Latvijā 31.12.2010.).

Izglītības darbinieks papildus var pretendēt uz finansējumu (līdz 1000 eiro) kursu mācību maksas/pasākuma dalības maksas segšanai, ja tādu pieprasa kursu organizētājs (projekta iesniegumam jāpievieno attiecīgā pasākuma rīkotāja izdots apliecinājums, kurā norādīts dalības maksas

apmērs).

Kopā ar pieteikuma anketu pretendentiem jāiesniedz:

1. Curriculum Vitae (CV) latviešu valodā;

2. ielūgums angļu valodā no kursu organizētāja vai uzņemošās iestādes Norvēģijā, Īslandē vai Lihtenšteinā;

3. rekomendācijas vēstule no izglītības darbinieka darba vietas latviešu valodā.

Iesnieguma veidlapa un nepieciešamie pielikumi divos eksemplāros (oriģināls un viena kopija) jāiesniedz Valsts izglītības attīstības aģentūrā, Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV-1050. Iesnieguma veidlapa jāiesniedz arī elektroniski (kompaktdiskā (CD)) vai jānosūta uz elektroniskā pasta adresi.

Iesniedzot pieteikumu, uz aploksnes jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, adresāts un norādes «Stipendiju grantu shēma», «Izglītības darbinieku mobilitāte», «Neatvērt pirms vērtēšanas uzsākšanas».


Dokumenti un veidlapas:

EEZ Stipendiju konkursa nolikums (spēkā ar 27.03.2010).

Iesnieguma veidlapa izglītības darbinieku mobilitātei.

Stipendiju iesniegumu kvalitātes vērtēšanas kritēriji.

Stipendiju iesniegumu atbilstības vērtēšanas kritēriji.

6., 13., 20., 27.aprīlī VIAA aicina uz konsultāciju dienām par Izglītības darbinieku mobilitāti. Vairāk par tām lasiet VIAA mājas lapā.


Kontaktinformācija:

Zane Birzniece, tālrunis: 67201169, e-pasts: zane.birzniece viaa.gov.lv

Līga Purpiša, tālrunis:67280112, e-pasts: liga.purpisa viaa.gov.lv

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv