English
Meklēšana

Web-lapas karte
Aktualitātes - Mūžizglītības centra aktualitātes
03.12.2010
Rēzeknes Augstskolas Tālākizglītības centrs piedāvā

Rēzeknes Augstskolas  Tālākizglītības centrs  piedāvā

Rēzeknes Augstskolas Mūžizglītības centrs piedāvā vairāk kā 30 dažādas mācību programmas (skat.sadaļu: Mūžizglītība, programmas un kursi). Pieteikumu kursiem lūgums atsūtīt uz e-pastu muzizglitiba@ru.lv līdz 25. jūlijam (Pieteikums kursiem)

 

Rēzeknes Augstskolas Mūžizglītības centrs organizē klausītāju grupas valodu (angļu, vācu) apgūšanai (ar dažādiem valodas zināšanu līmeņiem). Mācību sāksies septembrī. Pieteikties līdz 15. augustam. Kursu pieteikumu sūtot uz e pastu muzizglitiba@ru.lv (Pieteikums kursiem)

 

Piedāvājam angļu valodas nodarbības pirmsskolēniem (5-7 gadi).  Maksa par nodarbībām mēnesī Ls 12.00 (t.sk. PVN). Nodarbības 2 reizes nedēļā no plkst. 17:00, nodarbības ilgums 35 min. Pieteikties līdz 15. augustam, atsūtot Kursu pieteikumu uz e pastu muzizglitiba@ru.lv. Informācija pa tālr. 646 25866

 

Piedāvājam Folkloras pulciņa nodarbības bērniem no 4 – 12 gadiem.  Maksa par nodarbībām mēnesī Ls 10.00 (t.sk. PVN). Nodarbības 1 reizi nedēļā no plkst. 17:00, nodarbības ilgums 1.5 stundas. Pieteikties līdz 15. augustam, sūtot kursu pieteikumu uz e-pastu muzizglitiba@ru.lv. Informācija pa tālr. 646 25866

 

Rēzeknes Augstskolas Mūzizglītības centrs piedāvā

ES fondu darbības programmā „Cilvēkresursi un nodarbinātība”

1.2.2.1. aktivitāte „Mūžizglītības attīstība”

1.2.2.1.5. apakšaktivitāte „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”

2011. gads

 

MK noteikumi Nr. 998, 14.punkts,

2. aktivitāte- atbalsts pedagoga darbam izglītības iestādē nepieciešamajai pārkvalifikācijai

 

Nr.p.k. Programma, apjoms stundās, saskaņojuma Nr., datums, vieta Mērķauditorija Apmācību laiks Dokuments pēc
kursu
noklausīšanās
Izmaksas  1 personai LVL (t.sk. PVN) 
1. Pirmsskolas izglītības metodika; 72 stundas, saskaņojuma ar IZM Nr. 1352, 17.04.2008.  Pirmsskolas pedagogi, kuriem ir 1.-4. klases skolotāja kvalifikācija 11.03.2011.-30.06.2011.   12.05.2011.- 30.08.2011. Sertifikāts 144.00
2. Pedagoģija, psiholoģija un priekšmeta mācīšanas metodika, 72 stundas, saskaņojuma ar IZM Nr. 1278, 21. 02.2008.  Profesionālās izglītības skolotāji un interešu izglītības skolotāji, kuriem nav augstākās pedagoģiskās izglītības 11.03.2011.-30.06.2011.   12.05.2011.- 30.08.2011 Sertifikāts 144.00
3. Pedagoģija, psiholoģija un priekšmeta mācīšanas metodika,  72 stundas, saskaņojuma ar IZM Nr. 1279, 21. 02.2008.  Profesionālās izglītības profesionālo mācību priekšmetu skolotāji, kuriem ir augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā nozarē.   Vispārējās izglītības pedagogi, kuri māca mācību priekšmetu ar mazu stundu skaitu un kuriem ir augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā nozarē  11.03.2011.-30.06.2011.   12.05.2011.- 30.08.2011. Sertifikāts 144.00
4. Pedagoģiskā atbalsta sistēmabērniem ar speciālajām vajadzībām iekļaujošās izglītības kontekstā, 72 stundas,  saskaņota Rēzeknes Augstskolas Studiju padomē  Pedagogi, kuriem ir augstākā pedagoģiskā izglītība un skolotāja profesionālā kvalifikācija un kuri strādā speciālās vai iekļaujošās izglītības programmās 11.03.2011.-30.06.2011.   12.05.2011.- 30.08.2011 Sertifikāts 144.00
5. 5., 6. klases pedagogu profesionālās kvalifikācijas
pilnveide mācību priekšmetu: matemātika vai
latviešu valoda vai dabaszinības - didaktikā,

72 stundas,
 
saskaņota Rēzeknes Augstskolas Studiju padomē  
Skolotāji, kuriem ir 1.– 4.klases skolotāja kvalifikācija.   11.03.2011.-30.06.2011.     12.05.2011.- 30.08.2011 Sertifikāts 144.00
6. Kompetences apguve angļu valodas mācīšanai
pamatizglītības 1.,2. klasē,

72 stundas,
saskaņota Rēzeknes Augstskolas Studiju padomē  
Skolotāji, kuriem ir 1.– 4.klases skolotāja kvalifikācija un pēc valodas testa nokārtošanas labas valodas pamatzināšanas (Elementary) 11.03.2011.-30.06.2011.   12.05.2011.- 30.08.2011 Sertifikāts 144.00
7. Kompetences apguve angļu valodas
mācīšanai pirmsskolā
,
72 stundas,
saskaņota Rēzeknes Augstskolas Studiju padomē
Skolotāji, kuriem ir pirmsskolas skolotāja kvalifikācija pēc valodas testa nokārtošanas labas valodas pamatzināšanas (Elementary) 11.03.2011.-30.06.2011.   12.05.2011.- 30.08.2011 Sertifikāts 144.00
8. Pirmsskolas skolotāja digitālās
kompetences pilnveide,

72 stundas,
saskaņota Rēzeknes Augstskolas Studiju padomē 
Skolotāji, kuriem ir pirmsskolas skolotāja kvalifikācija 11.03.2011.-30.06.2011.   12.05.2011.- 30.08.2011 Apliecība 144.00

 

Informācija: Rēzeknes Augstskolas Mūzizglītības centrs, Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne,

E pasts: muzizglitiba@ru.lv, www.ru.lv, tālr. 64625866, vadītāja Iveta Dukaļska, tālr. 29167594

 

RA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv