English
Meklēšana

Web-lapas karte
Studentiem Lekciju saraksts pilna laika studējošajiem
Lekciju saraksts pilna laika studējošajiem
Izglītības un dizaina fakultāte 
Studiju programma 1. kurss 2. kurss 3. kurss 4. kurss 5. kurss
Apģērbu projektēšana un dizains Excel document Unknown application Unknown application Unknown application Unknown application
Interjera dizains Excel document Excel document Excel document Excel document Unknown application
Karjeras konsultants Word document Word document Unknown application Unknown application Unknown application
Mājturības / mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs Excel document Excel document Excel document Excel document Unknown application
Pamatizglītības skolotājs sākumskolā Excel document Excel document Excel document Excel document Unknown application
Pedagoģija (mag.) Word document Word document Unknown application Unknown application Unknown application
Surdopedagogs Unknown application Unknown application Unknown application Unknown application Unknown application
Svešvalodu (angļu val.) skolotājs Excel document Excel document Excel document Excel document Unknown application
Svešvalodu (vācu val.) skolotājs Unknown application Unknown application Unknown application Unknown application Unknown application
Sociālais pedagogs Excel document Excel document Excel document Excel document Unknown application
Sociālais rehabilitētājs Excel document Excel document Unknown application Unknown application Unknown application
Speciālā pedagoģija (mag.) Word document Unknown application Unknown application Unknown application Unknown application
Vides dizains Excel document Excel document Unknown application Unknown application Unknown application
Tulks, referents Excel document Excel document Excel document Excel document Unknown application

Sesijas grafiki:


Studiju programma 'Interjera dizains': 1. kurss | 2. kurss | 3. kurss | 4. kurss
Studiju programma 'Mājturības, mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs': 1. kurss | 2. kurss | 3. kurss
Studiju programma 'Pamatizglītības skolotājs sākumskolā': 1. kurss | 2. kurss | 3. kurss | 4. kurss
Studiju programma 'Svešvalodas (angļu val.) skolotājs': 1. kurss | 2. kurss | 4. kurss
Studiju programma 'Sociālais pedagogs': 1. kurss | 2. kurss | 3. kurss | 4. kurss
Studiju programma 'Sociālais rehabilitētājs': 1. kurss | 2. kurss
Studiju programma 'Vides dizains': 1. kurss | 2. kurss
Studiju programma 'Tulks referents': 1. kurss | 2. kurss | 3. kurss | 4. kurss
Studiju programma 'Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs': 1. kurss | 2. kurss
Studiju programma 'Apģērba projektēšana un dizains': 1. kurss
Studiju programma 'Mājturības, mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs': 4. kurss
Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte 
Studiju programma 1. kurss 2. kurss 3. kurss 4. kurss 5. kurss
Arhīvniecība (mag.) Word document Word document Unknown application Unknown application Unknown application
Filoloģija Excel document Excel document Excel document Unknown application Unknown application
Filoloģija (mag.) Word document Word document Unknown application Unknown application Unknown application
Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs Excel document Excel document Excel document Excel document Unknown application
Tiesību zinātnes (mag.) Word document Unknown application Unknown application Unknown application Unknown application
Vēsture Excel document Excel document Excel document Unknown application Unknown application
Tiesību zinātne Excel document Excel document Excel document Excel document Unknown application
Tiesību zinātne Word document Unknown application Unknown application Unknown application Unknown application

Sesijas grafiki:


Studiju programma 'Arhīvniecība' (mag): 1. kurss | 2. kurss
Studiju programma 'Tiesību zinātne' (mag): 1. kurss
Studiju programma 'Filoloģija': 1. kurss | 2. kurss | 3. kurss
Studiju programma 'Filoloģija (mag.)': 1. kurss | 2. kurss
Studiju programma 'Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs': 3. kurss 4. kurss
Studiju programma 'Vēsture': 1. kurss | 2. kurss | 3. kurss
Studiju programma 'Tiesību zinātne': 1. kurss | 2. kurss | 3. kurss | 4. kurss
Inženieru fakultāte  *Atjaunots 03.09.2012
Studiju programma 1. kurss 2. kurss 3. kurss 4. kurss 5. kurss
Vides inženieris Word document Word document Word document Word document Unknown application
Buvniecība Word document Word document Word document Unknown application Unknown application
Mehatronika Word document Word document Word document Word document Unknown application
Programmēšanas inženieris Word document Word document Word document Word document Unknown application
Elektroniskā komercija Word document Word document Word document Word document Unknown application
Datorsistēmas (mag.) Word document Unknown application Unknown application Unknown application Unknown application
Vides Aizsardzība (mag.) Word document Unknown application Unknown application Unknown application Unknown application

Sesijas grafiki:


Studiju programma 'Datorsistēmas' (mag): 1. kurss
Studiju programma 'Vides aizsardzība' (mag.): 1. kurss
Studiju programma 'Vides inženieris': 1. kurss | 2. kurss | 3. kurss | 4. kurss
Studiju programma 'Būvniecība': 1. kurss | 2. kurss | 3. kurss |
Studiju programma 'Mehatronika': 1. kurss | 2. kurss | 3. kurss | 4. kurss
Studiju programma 'Programmēšanas inženieris': 1. kurss | 2. kurss | 3. kurss | 4. kurss
Studiju programma 'Elektroniskā komercija': 1. kurss | 2. kurss | 3. kurss | 4. kurss
Ekonomikas un vadības fakultāte  *Atjaunots 03.09.2012
Studiju programma 1. kurss 2. kurss 3. kurss 4. kurss 5. kurss
Vadības zinātne (bakalaura) Excel document Excel document Unknown application Excel document Unknown application
Vadības zinātne (maģistra) Word document Word document Unknown application Unknown application Unknown application
Vadības zinātne (maģistra) - Madonas filiāle Unknown application Unknown application Unknown application Unknown application Unknown application
EKONOMIKA (Uzņēmējdarbības tiesības) Excel document Excel document Unknown application Excel document Unknown application
EKONOMIKA (Finanšu un grāmatvedības vadība) Excel document Excel document Excel document Excel document Unknown application
Finanses Unknown application Unknown application Unknown application Unknown application Unknown application
UZŅĒMĒJDARBĪBA (Mārketinga sektora vadība) Excel document Excel document Excel document Excel document Unknown application
UZŅĒMĒJDARBĪBA (Tūrisma uzņēmuma vadība) Excel document Excel document Excel document Excel document Unknown application
UZŅĒMĒJDARBĪBA (Komercpakalpojumu vadība) Excel document Excel document Unknown application Excel document Unknown application
UZŅĒMĒJDARBĪBA (Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs) Excel document Excel document Unknown application Unknown application Unknown application

Sesijas grafiki:


Vadības zinātne (maģistra): 1. kurss | 2. kurss
Vadības zinātne (bakalaura): 1. kurss | 2. kurss | 4. kurss
Ekonomika (Uzņēmējdarbības tiesības): 1. kurss | 2. kurss
Ekonomika (Finanšu un grāmatvedības vadība): 1. kurss | 2. kurss | 3. kurss
Uzņēmējdarbība (Mārketinga sektora vadība): 1. kurss | 2. kurss | 3. kurss
Uzņēmējdarbība (Tūrisma uzņēmuma vadība): 1. kurss | 2. kurss | 3. kurss
Uzņēmējdarbība (Komercpakalpojumu vadība): 1. kurss | 2. kurss
Uzņēmējdarbība (Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs): 1. kurss | 2. kurss

Informācija:


PDF document 'Studiju darbu aizstāvēšanas grafiks
Word document 'Studiju darbu aizstāvēšana 4EEPG; 4EEPJ; 5EEPGn
Word document 'Studiju darbu aizstāvēšana 2.EUĀPB, 2.EUKPB, 2.EUMPB, 2.EUTPB, 3.EUMPBnRA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv