English
Meklēšana

Web-lapas karte
Studentiem Lekciju saraksts nepilna laika studējošajiem
Lekciju saraksts nepilna laika studējošajiem
Izglītības un dizaina fakultāte  *Atjaunots 01.09.2012
Studiju programma 1. kurss 2. kurss 3. kurss 4. kurss 5. kurss 6. kurss
Interjera dizains Unknown application Word document Unknown application Unknown application Unknown application Unknown application
Mājturības/mājsaimniecības un biznesa ekonomisko pamatu skolotājs Word document Unknown application Word document Unknown application Unknown application Unknown application
Pamatizglītības skolotājs sākumskolā Word document Word document Word document Unknown application Unknown application Unknown application
Sociālais pedagogs Unknown application Unknown application Word document Unknown application Word document Unknown application
Surdopedagogs Unknown application Unknown application Unknown application Unknown application Unknown application Unknown application
Speciālās izglītības skolotājs (4.5 gadi) Word document Word document Word document Word document Word document Unknown application
Svešvalodas (angļu vai vācu) skolotājs Unknown application Unknown application Unknown application Unknown application Unknown application Unknown application
Vides dizains Unknown application Unknown application Word document Unknown application Unknown application Unknown application

Sesijas grafiki:


Word document 'Sesiju laiki 2012./2013.st.g.
Humanitāro un juridisko zinātņu fakultāte 
Studiju programma 1. kurss 2. kurss 3. kurss 4. kurss 5. kurss
Ģeogrāfijas un sociālo zinību skolotājs Unknown application Unknown application Unknown application Unknown application Unknown application
Filoloģija Unknown application Word document Unknown application Unknown application Unknown application
Latviešu valodas un literatūras skolotājs Unknown application Word document Unknown application Unknown application Unknown application
Reliģijas pedagoģija Unknown application Word document Unknown application Unknown application Unknown application
Vēsture Unknown application Word document Unknown application Unknown application Unknown application
Vēstures un kulturoloģijas skolotājs Unknown application Unknown application Unknown application Unknown application Unknown application
Tiesību zinātne Word document Word document Word document Word document Unknown application

Sesijas grafiki:


Word document 'Sesiju laiki 2012./2013.st.g.

Studiju programma 'Tiesību zinātne' (bak.): 1. kurss | 2. kurss | 3. kurss | 4. kurss |
Inženieru fakultāte  *Atjaunots 01.09.2012
Studiju programma 1. kurss 2. kurss 3. kurss 4. kurss 5. kurss
Vides inženieris Unknown application Word document Unknown application Unknown application Unknown application
Būvniecība Word document Unknown application Unknown application Unknown application Unknown application
Būvniecība (madonas filiāle) Unknown application Unknown application Unknown application Unknown application Unknown application
Programmēšanas inženieris Unknown application Unknown application Unknown application Unknown application Unknown application
Elektroniskā komercija Unknown application Unknown application Unknown application Unknown application Unknown application

Sesijas grafiki:


Word document 'Sesiju laiki 2012./2013.st.g.

Studiju programma 'Vides inženieris': 2. kurss
Studiju programma 'Būvniecība': 1. kurss | 2. kurss
Studiju programma 'Programmēšanas inženieris': 2. kurss
Ekonomikas un vadības fakultāte  *Atjaunots 01.09.2012
Studiju programma 1. kurss 2. kurss 3. kurss 4. kurss 5. kurss
Vadības zinātne (bakalaura) Excel document Excel document Unknown application Unknown application Excel document
EKONOMIKA (Uzņēmējdarbības tiesības) Excel document Unknown application Unknown application Unknown application Unknown application
EKONOMIKA (Finanšu un grāmatvedības vadība) Excel document Excel document Excel document Excel document Excel document
Finanšu vadība (maģistra) Word document Word document Unknown application Unknown application Unknown application
UZŅĒMĒJDARBĪBA (Mārketinga sektora vadība) Excel document Excel document Excel document Unknown application Unknown application
UZŅĒMĒJDARBĪBA (Tūrisma uzņēmuma vadība) Unknown application Excel document Unknown application Unknown application Unknown application
UZŅĒMĒJDARBĪBA (Komercpakalpojumu vadība) Excel document Excel document Unknown application Excel document Unknown application
Finanses Unknown application Unknown application Unknown application Unknown application Unknown application
Finanses - Madonas filiāle Word document Word document Unknown application Unknown application Unknown application
Robežsardze Unknown application Unknown application Word document Word document Unknown application

Informācija:


Word document 'Studiju darbu aizstāvēšanas grafiks (jauns)
Word document 'Studiju darbu aizstāvēšana 4EEPG; 4EEPJ; 5EEPGn
Word document 'Studiju darbu aizstāvēšana 2.EUĀPB, 2.EUKPB, 2.EUMPB, 2.EUTPB, 3.EUMPBn
Word document 'Studiju darbu aizstāvēšana mikroekonomikā, makroekonomikā, tirgzinībā, 3EEPGn

Sesijas grafiki:


Word document 'Sesiju laiki 2012./2013.st.g.

Sesijas grafiki:


Studiju programma 'Ekonomika', 'Uzņēmējdarbība', akadēmiskā bakalaura 'Vadības zinātne': 1. kurss | 2. kurss | 3. kurss | 4. kurss
Studiju programma 'Finanšu vadība' (maģistra): 1. kurss | 2. kurss
Studiju programma 'Finanses' (Madonas filiāle): 1. kurss | 2. kurss
Studiju programma 'Robežapsardze': 1. kurss | 2. kurssRA Kontaktinformācija
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
LV-4601

Tālrunis: +371 64623709
Fakss: +371 64625901

 

Uz lapas sākumu

© Rēzeknes Augstskola
Visus jautājumus un ierosinājumus
sūtiet uz web@ru.lv