Rēzeknes augstskola

Anketēšanas programma

Rēzeknes augstskolas anketēšanas lapa

Šī lapa dod iespēju ievākt informāciju par Rēzeknes Augstskolas absolventu tālākajām darba gaitām pēc augstskolas pabeigšanas.